Toiminnanjohtajan tervehdys

, , Kommentointi suljettu.

Kuva: L. Valkonen

Kuva: L. Valkonen

Hyvä Puoltajan lukija,

olen ilolla seurannut Puoltajan sekä lukijoiden että vapaaehtoistyöntekijöiden suurta määrää ja innostusta. Vapaaehtoistyö tulee olemaan entistä tärkeämpää nyt kun järjestökenttä on suurten muutosten edessä.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt tulevat lähivuosina kokemaan monia muutoksia. Osa kovia ja kipeitä, rahoitus tulee olemaan entistä tiukemmalla. Samalla joudutaan oivaltamaan uusia tapoja toimia ja yhteistyön tiivistäminen samankaltaisia asioita edistävien asioiden tiimoilta on oltava tehokasta ja mielekästä.

Autismi- ja Aspergerliiton, ADHD-liiton ja Aivohalvaus- ja dysfasialiiton yhteistyö on ollut aktiivista jo mm. yhteisen Näkymätön näkyväksi kuntakampanjan puitteissa. Meidän liitolla on jo nyt useita ”kolmikanta” – yhdistyksiä, joissa edistetään Autismin kirjon, ADHD:n ja dysfasian asioita.

Yhdistysten tarjoama vertaistuki on tärkeää eivätkä diagnoosirajat useinkaan aseta ongelmia näille neuropsykiatrisille ryhmille. Varsinkin alueilla, joissa toimijoita on vähän, saadaan järjestöyhteistyöllä voimaa ja vaikuttavuutta.

Nyt toivomme tiiviimmänkin yhteistyön puhkeavan hiirenkorville. Kaikkien kolmen järjestön puheenjohtajistot ja toiminnanjohtajat pohtivat tulevia yhteistyömahdollisuuksia.

Muutos ei koskaan ole kivutonta ja vaatii tahtoa, oivalluksia ja joustavuutta. Mutta usein vaikeiltakin vaikuttavat ongelmat ratkeavat helpostikin, kun niitä pohtii ennakkoluulottomasti ja luovasti.

Kaikki me, jotka olemme yhteistyössä toistemme kanssa töissä, harrastuksissa tai kotona kiristelemme joskus hampaita (kuten Namu-koirani vasemmalla). Mutta kun jatketaan asioiden selvittelyä, kaikkia miellyttävä ratkaisu löytyy varmasti (tässä tapauksessa Namu- ja Bobi -koirat halusivat vaan istua eri puolella syliä!).

Järjestöjen välistä yhteistyötä pohdimme lisää Jäsenyhdistysten kesäpäivillä Tampereella maanantaina 1.6.2009 Tulppaanitalossa osoitteessa Pinninkatu 51, 33100 Tampere. 10-16 pidettävä päivä alkaa virallisella liittokokouksella ja jatkuu ohjelmalla, johon voitte vielä vaikuttaa. Joten ottakaa yhteyttä liiton työntekijöihin tai luottamushenkilöihin ja esittäkää toiveita ja ideoita!

Kevätterveisin

Henrietta Gyllenbögel
Toiminnanjohtaja
Autismi- ja Aspergerliitto ry