Kirja-arvostelu: Asperger’s Syndrome and Sexuality

, , Kommentointi suljettu.

Kirja-arvostelu Asperger’s Syndrome and Sexuality

henault

Olen selaillut läpi  Isabelle Hénaultin kirjaa Asperger’s Syndrome and Sexuality. From adolescence through adulthood (2006) ja lukenut  tarkemmin kappaletta  seksuaalisesta suuntautumisesta  ja sukupuoli-identiteetistä. Kirjoittaja on kanadalaisranskalainen seksologi ja psykologi, joka on erikoistunut Aspergerin oireyhtymään. Kirja on jaettu kahteen osaan, teoriaosaan ja tehtäväosaan. Tehtäväosuudet on ymmärtääkseni tarkoitettu assiryhmille, joiden vetäjä on neurologisesti tyypillinen. Jokaiseen teoriaosan kappaleeseen liittyy tehtäväosuus.  Kappalejako on hyvä ja selkeä: jokainen isompi kokonaisuus,  kuten sosiaaliset taidot, suhteet jne. on jaettu 3-5 alaotsikkoon.

Kuin selailin kirjaa läpi ensimmäistä kertaa, heräsi kysymys siitä, kenelle kirja on oikeastaan tarkoitettu. Tuli väistämättä olo, että teoriaosuus ja tehtäväosuus on kirjoitettu eri henkilöille: teoriaosuus tutkijoille, tehtäväosuus asseille. Tämä liittyy luultavasti siihen; että tehtäväosuus seksuaalisesta suuntautumuksesta ja sukupuoli-identiteetistä oli vieläkin yksinkertaistavampi kun muut tehtäväosuudet. Vaikka asioiden yksinkertaistaminen ja tehtävien ennalta-arvattavuus häiritsikin tehtäväosuuksissa, voi kuitenkin ajatella, että niillä saattaa olla tärkeä rooli esimerkiksi as-nuorten ryhmissä. Materiaalin voisikin ehkä kääntää suomeksi ja käyttää sitä mukautetusti jossakin nuorten ryhmässä.

Kirjan teoriaosuus vaikuttaa olevan tarkoitettu sekä tutkijoille että as-henkilöille, vaikka kieli onkin maallikolle ajoittain hieman hankalaa.  Huomaa, että Hénault on tutkinut Aspergerin oireyhtymää ja seksuaalisuutta pitkään, ja suurin osa jutuista on hyvinkin asiantuntevasti kirjoitettu.  Asioita käsitellään suoraan ja niiden oikeilla nimillä, mikä varmasti auttaa assilukijaa.  Kirjassa on myös runsaasti esimerkkitapauksia, mikä helpottaa lukemista. Minua itseäni ainakin esimerkkitapaukset auttoivat selkeyttämään vaikeasti ymmärrettäviä käsitteitä. Ne  antoivat myös teoriaosuudelle, joka tietenkin käsitteli asioita yleisellä tasolla, henkilökohtaisemman leiman.   Niissä luvuissa, joissa keskitytään johonkin tiettyyn ongelmaan, kuten sosiaaliseen vuorovaikutukseen, useimmat esimerkkitapaukset ovat ongelma- ja ratkaisukeskeisiä. Sen sijaan esimerkiksi luvussa seksuaalisesta suuntautumisesta  ja sukupuoli-identiteetistä  esimerkkitapaukset kuvaavat enemmän tietyn as-henkilön tapaa suhtautua kappaleessa käsiteltävään asiaan.  Joten yhteenvedettynä: kirja on kiinnostava, vaikkakin hieman hankala. Kirjassa on teoriaosuus, käytännön harjoituksia, joita voi varmaan muokata eri tasoisille asseille, ja mahtavia esimerkkitapauksia.