Ammattiesittelyssä: Velka- ja talousneuvoja Lea Rautiainen

, , Kommentointi suljettu.

Kuva: MeriHevonen

Kuva: MeriHevonen

1) Kertoisitko hieman itsestäsi.

Minun nimeni on Lea Rautiainen. Olen 54-vuotias lakimies ja syntyisin Pohjois-Karjalasta. Opiskelin Oulussa ja Rovaniemellä. Lohjalle tulin töiden perässä vuonna 2003 ja viihdyn hyvin Lohjalla.

2) Mitä tarkoittaa velkaneuvonta?

Velkaneuvonnassa tehdään tuomioistuimen kautta tehtäviä velkajärjestelyjä ja tätä käytetään ylivelkaantumisen hoidossa. Toinen vaihtoehto Lohjalla on käyttää Takuu-säätiön kautta haettavia velkajärjestelyjä. Joissakin kaupungeissa ja kunnissa on myös mahdollista saada sosiaalista luottoa.

Talousneuvonta puolestaan on kevyempää, koska asiakkaalla tällöin ei ole vielä niin paha tilanne taloutensa suhteen. Talousneuvonnassa siis asiat voivat hoitua tarkemmalla kirjanpidolla, eräpäivien siirtämisellä, lyhennysvapailla ja muilla vastaavilla toimenpiteillä.

Takuu-säätiön takauksessa olevat velat maksetaan yleensä järjestelyluotolla. Takuu-säätiö siis antaa takauksen, jonka avulla velallisen kaikki esimerkiksi kulutusluotot maksetaan takaisin. Minimissään Takuu-säätiö takaa 2000 euron ja maksimissaan 34 000 euron velkoja. Edellytyksenä on lisäksi se, että lainan voi maksaa kahdeksassa vuodessa pois. Jos maksuaika menee ylitse kahdeksan vuoden, silloin Takuu-säätiö ei myönnä lainaa.

3a Minkä tahojen kanssa velkaneuvoja tekee yhteistyötä asiakkaisiin liittyvissä asioissa?

Velkaneuvoja on yhteistyössä sosiaalitoimen, diakoniatyön, mielenterveystyön ja ulosoton kanssa. Näiltä tahoilta minulle tulee eniten asiakkaita.

3b   Voiko velkaneuvontaan lähettää asiakaan kolmannen sektorin eli järjestöjen vapaaehtoistyön piiristä?

Kolmannelta sektorilta voidaan asioita kysellä, mutta he itsessään eivät voi lähettää asiakasta velkaneuvontaan. Kuitenkin psykiatrisella puolella sairaanhoitaja voi varata ajan asiakkaalle ja asiakkaalla itsellään voi halutessaan olla tukihenkilö mukana, varsinkin jos asiakas ei itse ole kykenevä hoitamaan asiaansa. Joskus asiat voivat olla niin mutkikkaita, ettei asiakas välttämättä ole psyykkisesti riittävän hyvässä kunnossa setvimään velkaongelmia.

Joskus sairaalastakin on voitu varata asiakkaalle aika ja kysellä asioita jo etukäteen. A-klinikaltakin voidaan joskus kysellä velkaneuvojan apua, mutta asiakas itse tilaa ajan velka- ja talousneuvontaan.

4) Minkälaisissa asioissa velkaneuvojasta on apua?

Velkojen selvittelyssä. Kun asiakas tulee velkaneuvontaan, heillä voi olla esimerkiksi pitkältä ajalta avaamattomia laskuja ja perintätoimiston perimiskirjeitä. Tällöin heillä ei ole käsitystä syntyneen velan määrästä. Niinpä onkin hyvä olla ulkopuolinen apu asioiden selvittämiseen ilman, että siihen ulkopuolisella asiantuntijalla liittyy tunteita. Velkaneuvonta auttaa asiakasta löytämään keinoja, jolla selvitä veloistaan. Nämä ovat ne tärkeimmät keinot.

5) Minkälaisia asioita käsitellään vastaanotollasi?

Kun asiakas tulee luokseni, keskustellaan aivan aluksi velkatilanteesta, minkälaiset velat ovat sekä onko niissä takaajia. Lisäksi asiakkaan kanssa kartoitetaan perhetilanne, tulot, menot ja kokonaistaloudellinen tilanne yleensä. Pohditaan myös, mihin suuntaan asiat menevät ja haetaanko niihin velkajärjestelyjä vai auttaako asiaan muukin keino. Käyn asiakkaan kanssa lävitse vielä syyt, jotka ovat johtaneet velkaantumiseen, ja selvitän, jatkuuko se edelleen. Jos havaitsen, että asiakkaalla on elatusapumaksuja rästissä tai muita sosiaalisia asioita, voin ohjata asiakkaan tällöin toiselle viranomaiselle, joka voi auttaa saamaan esimerkiksi elatusapumaksut anteeksi. Lisäksi jos asiakkaalla on mahdollisuus saada toimeentulotukea ja asumistukea, selvitetään niiden saamiseen oikeus.

Velkajärjestely vaikuttaa myös takaajan asemaan. Jos velallisella on takaajat veloissaan, velallisen velkajärjestelyt eivät vapauta velallisen takaajaa veloista. Tältä osin velkaa ei tule takaajan osalta hoidetuksi. Toki takaaja voi itse ottaa yhteyttä velkaneuvontaan, jolloin käyn takaajan kanssa velkatilannetta lävitse. Toistaiseksi ei ole tullut vielä sellaista tilannetta, jossa sekä takaaja että velallinen tulisivat samaan tapaamiseen yhdessä.

Joskus voi käydä niinkin, ettei velallinen voisi sukulaiselleen tehdä sellaista, että jättäisi velat hänen kontollensa. Velallisella tällöin on oma tietoisuus ja moraali asiasta, ja niinpä velallinen mieluummin sinnittelee veloissansa kuin jättäisi maksut esimerkiksi lainan taanneelle sukulaiselle tai kaverille.

Jos takaajalla itsellään on puitteet velkajärjestelyyn, hän voi itse hakea sitä. Kuitenkin usein takaajalla on itsellään omaisuutta, joka tulee realisoida, ellei se kuulu perusturvaan. Asunto on yksi sellainen, joka kuuluu perusturvaan, samoin auto, jos on pitkä matka palveluihin tai on tietty sairaus, jonka vuoksi autoa tarvitsee liikkumiseen. Joskus voi käydä niin, että asunto määrätään realisoitavaksi, jolloin velallinen pääsee velkajärjestelyyn.

Luokseni ei ole tullut kovin paljon asiakkaita, joilla on vielä asunto olemassa, vaan he ovat laittaneet asuntonsa myyntiin. Nyt taantuma-aikana ovat lisääntyneet sellaiset tapaukset, joissa vielä on oma asunto. Tällöin pyritään asunnon säästävään maksuohjelmaan. Joillekin systeemi voi olla liian raskas henkisesti ja niinpä he myyvät asuntonsa.

6) Mitä velkaneuvoja ei tee asiakkaalle?

Velkaneuvoja on neuvoja, ja hän auttaa asiakasta löytämään ne keinot, joilla päästä veloistaan. Autan asiakasta asioiden selvittelyssä, mutta en tee päätöksiä siitä, mihin suuntaan asioiden hoidossa edetään. Asiakas itse tekee loppukädessä omat päätöksensä. Lisäksi asiakas itse vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

7) Minkälaisia velkajärjestelyjä yleensä tehdään asiakkaille, jotka tulevat vastaanotollesi?

Suurimmalle osalle haetaan lakisääteistä velkajärjestelyä käräjäoikeuden kautta. Takuu-säätiölle laitetaan kahdesta kolmeen hakemusta, joissa siis kysytään velalle takausta. Takuu-säätiön takaus sopii vain harvalle asiakkaistani. Nämä vaihtoehdot ovat Lohjalla tarjolla. Joissakin kunnissa ja kaupungeissa voi saada sosiaalista luottoakin.

Luottotiedot: Luottotiedot menevät, kun asiakas tulee velkaneuvontaan, elleivät ne ole menneet jo aikaisemmin. Viimeistään siinä vaiheessa menevät luottotiedot, kun velkajärjestelyhakemus saapuu käräjäoikeuteen.

Takuu-säätiöllä puolestaan voidaan tehdä kahden vuoden vapaaehtoinen merkintä luottotietoihin, jonka jälkeen asiakas saa ne mahdollisesti takaisin. Asiakas voi merkitä hakemukseen halutessaan sen, että laitetaan vapaaehtoinen merkintä luottotietoihin.

Yleensä velkajärjestelyssä luottotiedot pysyvät poissa niin pitkään kuin velkajärjestelyt ovat menossa. (Merkintä luottotiedoissa voi hankaloittaa saamaan tiettyjä työ- ja opiskelupaikkoja.)

8 ) Mitä kautta sinulle pääsee asiakkaaksi?

Minun luokseni pääsee asiakkaaksi, kun soittaa puhelimitse, eikä minulla ole erityistä puhelinaikaa. Kun minulla on asiakas sisällä, silloin puhelu ohjautuu vastaajaan, jonne soittaja voi jättää yhteystietonsa. Yhteystietojen perusteella soitan sitten asiakkaalle takaisin.

Voin tehdä puhelimitse esiselvitystyötä asiakkaan osalta. Merkitsen alustavasti asiakkaan tilanteen asiakaskorttiin. Samalla asiakas saa itselleen tietoa siitä, mitä on hyvä ottaa velkaneuvontaan mukaan, jotta asiaa saadaan etenemään. Puhelimitse on helppo selvitellä asioita, sillä puhelun avulla on helppo valmistautua asiakkaan kanssa tapaamiseen. Toki yhteydenottopyynnön voi tehdä myös sähköpostitse, mutta helpompaa on selvitellä asioita puhelimitse. Sähköpostissa voi käydä niin, että tulee sovituksi aika, joka ei sitten loppujen lopuksi asiakkaalle itselleen sovikaan. Puhelimitse keskusteltua ei myöskään tule turhia peruutuksia.

9) Ketkä voivat ottaa sinuun yhteyttä?

Minuun voivat ottaa yhteyttä yksityishenkilöt, mutta joskus omaiset voivat kysellä minulta velkajärjestelyistä velallisen puolesta. Kuitenkin neuvontaa tehdään tällöin yleisellä tasolla. Omainen voi tehdä asiakkaalle ajanvarauksen, mutta ilman kirjallista valtakirjaa hän ei voi osallistua velkajärjestelyihin mukaan eikä niitä myöskään lähdetä käsittelemään ilman valtakirjaa. Taloudelliset asiat ovat kuitenkin arkaluontoisia ja salassa pidettäviä asioita.

Rajaveto on myös siinä, että velkaneuvonnassa ei hoideta yritysten velkoja. Mutta jos yrittäjän omassa taloudessa on ongelmia tai yritystoiminta on päättynyt ja siitä on jäänyt henkilökohtaisia velkoja yrittäjälle itselleen, tällöin voidaan tutkia velkajärjestelyn mahdollisuutta. Yrittäjillä on olemassa yrityssaneeraus, joka ei pienille yrityksille kuitenkaan sovi.

Kullakin velkaneuvojalla on oma erikseen sovittu alueensa, jota he hoitavat. Minun vastuullani on Lohja, Karjalohja ja Nummi-Pusula.

10) Minkälaisia järjestelyjä velkaneuvonnassa on silloin, jos asiakkaanasi on autisminkirjon henkilö, AS-henkilö tai jos vajaakuntoinen tulee vastaanotollesi?

Velkajärjestelykeinot eivät ole riippuvaisia asiakasryhmistä. Kaikille on samat keinot. Kuitenkin sairaus voi olla keventävä asia siinä mielessä, jos asiakkaalta on mennyt velanoton suhteen harkintakyky. Sairaus tällöin myös saattaa vähentää velantulon moitittavuutta.

Tyypillisimmät sairaudet ovat kaksisuuntaiset mielialahäiriöt, joissa maanisessa vaiheessa asiakas on näyttänyt velkaantuvan. Niinpä tällöin velkojen selvittelyssä on hyvä olla liitteenä lääkärintodistus, joka voidaan tapauksesta riippuen pyytää hoitavalta lääkäriltä.

Lääkärintodistuksella pystytään vetoamaan psyykkiseen sairauteen, joka on aiheuttanut velkaantumista. Näin on helpompi päästä velkajärjestelyn piiriin. Kun sairaus on taustalla, se voidaan osoittaa myös sairauskertomuksella, vaikka sairaudelle itsessään ei ole vielä annettu diagnoosia. Masentuneenakin asiakas on voinut ostella suruun tai yleiseen pahaan oloonsa asioita. Tätä kutsutaan lohtuostamiseksi. Kuitenkaan asiakas ei ole sitten jaksanut katsoa laskujaan läpi ja tämä onkin kerryttänyt asiakkaan velkataakkaa.

11) Minkälaisia väärinkäsityksiä ihmiset ovat asettaneet työstäsi?

Ihmiset luulevat, että minä teen velka-asioiden suhteen päätökset. Toinen luulo on se, että annan rahaa ja kaikki ongelmat on korjattu.

12) Minkälainen koulutuspohja tulee olla, jos haluaa tehdä velkaneuvojan työtä?

Velkaneuvojan työhön käy soveltuva korkeakoulututkinto, joka voi olla ammattikorkea- tai yliopistotutkinto. Kuitenkaan suuntautumisella ei ole väliä. Alalla on paljon tradenomeja, ekonomeja, sosionomeja ja lakimiehiä. Niillä, jotka ovat tehneet pitkään velkaneuvojan työtä, voi olla alempikin korkeakoulututkinto.

Nyt on suunnitteilla, että velkaneuvojalle tulisi ammattitutkinto, joka käydään korkeakoulututkinnon päälle. Sellainen olisi hyvä olla lisäksi.

13) Mitä ohjeita annat velkaneuvojan työstä kiinnostuneelle?

Velkaneuvonta ei ole pelkästään taloudellisen tilanteen korjaamista, vaan siihen tulee myös sosiaalityö mukaan. Velallisten asiakkaiden tarinat voivat olla todella raskaita, ja niitä on kyettävä kuuntelemaan. Velkaneuvojan työssä tarvitaan empatiaa, mutta kuitenkin on keskityttävä velallisen raha-asioiden hoitamiseen. Työ on omalla tavalla hektistä, ja voi joutua pitämään monta rautaa tulessa yhtä aikaa. On myös oltava valmis siihen, että asiakas itse voi keskeyttää velanhoitoon liittyvän prosessin ja velkaselvittelyt vievät aikaa paljon. Työssä täytyy olla hyvä henkinen kantti mukana.

14) Mitä neuvoja annat ihmisille, jotka ovat vaarassa joutua velkakierteeseen, ja minkälaisia pieniä asioita voi tehdä oman talouden hyvinvoinnin ylläpitämiseksi?

Kannattaa pitää kirjaa omista tuloistaan ja menoistaan. Internetissä on olemassa erilaisia sivustoja, joista voi ladata tietokoneelleen oman kotitalouden kirjanpito-ohjelmia. Muutaman viikon kirjanpito voi olla hyvä, sillä siitä jo näkee oman rahan menon. Samalla pystyy karsimaan ja minimoimaan omia rahallisia menojaan.

Myös kannattaa miettiä, onko järkevää ottaa uutta kulutusluottoa ja riittävätkö omat tulot siihen. Jos kuitenkin päätyy uuteen kulutusluottoon, tällöin on hyvä vertailla eri luottojen tarjoajien vuosi- ja kuukausikorot sekä paljonko he ottavat kuukausittaista tilinhoitomaksua. Pienistä luotoista voi syntyä suuri velka, eli puhutaan lumipalloefektistä. Täytyy myös muistaa, että luotoissa ei makseta pelkkää lainaa, vaan myös korot ja tilinhoitomaksua. Luottojen korkoprosentit voivat vaihdella suuresti ja pahimmasta päästä on elloslaina, joka on vuosikoroltaan 30 prosenttia.

Jos ihminen on holtiton oman rahankäytön suhteen, ei kannata tällöin ottaa käyttöön luottokorttia, koska kortilla maksaminen on niin helppoa, että velat syntyvät salakavalasti. Näin velkojen määrä ei konkretisoidu ihmiselle niin helposti. Joskus ihminen on voinut joutua kierteeseen, jossa uudella luotolla yritetään maksaa vanhan luoton velkoja pois.

Hyvä keino on laittaa myös luottokortti keskeltä kahtia, kun on hankittu vaikkapa kodinkone kotiin alennuksella. Jos on henkistä kanttia, luottokortin voi laittaa vaikkapa avainkaappiin ja käyttää sitä vain äärimmäisessä hätätapauksessa, esimerkiksi jos on mentävä vaikka keskellä yötä terveyskeskukseen taksilla tai pitää ostaa kalliit lääkkeet sillä hetkellä, kun sattuu olemaan vain vähän rahaa tilillä.

15) Lopputerveiset Puoltajan lukijoille.

Hyvää loppukevättä ja alkukesää teille.

Tietonurkka:

Talous- ja velkaneuvonta:

Lakisääteinen ja asiakkaille maksuton palvelu. Talous- ja velkaneuvonnassa yksityishenkilö saa tietoa velkojen ja talouden hoidossa sekä apua taloudenpidon suunnittelussa. Talous- ja velkaneuvonnassa neuvotaan ja avustetaan asiakasta kokonaisvelkatilanteen ja ratkaisumahdollisuuksien selvittelyssä. Myös on mahdollista käydä velkojien kanssa sovintoneuvotteluja sekä avustaa asiakasta laittamaan lakisääteisiä velkajärjestelyhakemuksia oikeisiin paikkoihin, kuten käräjäoikeuteen. Velkaneuvonnassa autetaan myös saamaan Takuu-säätiö takaajaksi järjestelylainaan. Asiakkaalle annetaan apua koko maksuohjelman ajan maksuohjelman hoitamisessa. Velkaneuvonnassa myös autetaan hakemaan oikeudellista tai muuta tarvittavaa apua.

Takuu-säätiö:

Takuu-säätiö on vuonna 1990 perustettu valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka edistää taloudellisessa kriisitilanteessa olevien henkilöiden itsenäistä selviytymistä. Suomen Raha-automaattiyhdistys tukee Takuu-säätiön toimintaa.

Sosiaalinen luotto:

Kunnille vapaaehtoinen sosiaaliturvan muoto. Niissä kunnissa ja kaupungeissa, joissa tällainen on mahdollista, voi asiakas saada sosiaalisin perustein sosiaalista luottoa. Tämä on tavallista pankkikorkoa pienempikorkoista lainaa. Kunnat ja kaupungit saavat korkotulot itselleen. Sosiaalisen luoton käyttökohteena voi olla vaikkapa uuden kodinkoneen hankinta rikkinäisen tilalle. Sosiaalista luottoa voidaan käyttää myös velkaongelmien ratkomiseen. Luottomäärä kulkee 200-5000 euron välillä. Takaisinmaksuajan maksimi on viisi vuotta. Kaikille tämä ei kuitenkaan sovellu.

Ulosotto:

Pakkotäytäntöönpano, jonka toteuttaa viranomainen silloin, kun velallinen ei ole esimerkiksi hoitanut tiettyjä maksuja ajallaan. Näitä voivat olla esimerkiksi verorästit ja luotot. Tässä järjestelyssä on mukana myös tuomioistuin. Ulosotto siis tarkoittaa velallisen omaisuuden realisointia, ja jollei velallisella ole rahaa, esimerkiksi hänen irtainta omaisuuttaan voidaan myydä pakkohuutokaupassa. Irtain tarkoittaa esimerkiksi asunnossa oleva huonekaluja. Jos velallinen on varaton, tällöin laitetaan maksuhäiriömerkintä velalliselle. Tällöin siis luottotiedot menevät.

Luottotieto:

Tieto, jota käytetään taloudellisen asemansitoumusten hoitokyvyn ja luotettavuuden arvioinnissa. Luottotietona voidaan pitää luotonantajan itsensä tiedon kohteesta (=rekisteröity) tekemää ja rekisteröimää tietoa, mutta yleensä luottotieto mielletään kolmannen osapuolen (=sivullinen) eli luottotietoyhtiön rekisteröimäksi ja välittämäksi tiedoksi.

Lähteet:

Lohjan kaupunki: Velkaneuvoja. http://www.lohja.fi/default.asp?sivu=1&alasivu=147&kieli=246 (Luettu: 22.05.2009)

Wikipedia: Luottotieto. http://fi.wikipedia.org/wiki/Luottotieto (Luettu: 22.05.2009)

Wikipedia: Sosiaalinen luotto. http://fi.wikipedia.org/wiki/Sosiaalinen_luototus (Luettu: 22.05.2009)

Wikipedia: Ulosotto. http://fi.wikipedia.org/wiki/Ulosotto (Luettu: 22.05.2009)

Takuu-säätiö. http://www.takuu-saatio.fi/ (Luettu: 22.05.2009)

Mistä saan lisää tietoa arkisiin raha-asioihin?

Kuluttajavirasto: http://www.kuluttajavirasto.fi

Oikeusministeriö: http://www.oikeus.fi

Suomen Asiakastieto: http://www.asiakastieto.fi

Takuu-säätiö: http://www.takuu-saatio.fi