Empowerment toimikunnan linjaus nettikiusaamisen osalta

, , Kommentointi suljettu.

contactXAutismi- ja aspergerliiton jäsenistössä on runsaasti vapaaehtoistyöntekijöitä, vertaiskouluttajia sekä liiton palkkaamia henkilöitä, jotka omalla nimellään ja omilla kasvoillaan käyvät esiintymässä yleisötilaisuuksissa ja ottavat osaa autismikirjoa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun mm. nettifoorumeilla ja muussa mediassa. Tämä asettaa heidät joskus henkilökohtaisten hyökkäysten kohteeksi, jossa saatetaan käyttää hyvinkin henkilökohtaisuuksiin meneviä aseita. Tämä on omiaan aiheuttamaan kohteeksi joutuneissa voimakasta ahdistuneisuutta, autismikirjon problematiikkaan liittyvien oireiden pahenemista – jopa työkyvyttömyyttä. Hyökkääjä saattaa itsekin olla autismin kirjolla, eikä siksi hahmota tekojensa vakavuutta tai seurauksia.

Perustelemme ehdotustamme seuraavilla näkökulmilla:

1. Vapaaehtoistyöntekijät ovat liitossa suuri voimavara, jonka toimintakykyä  kannattaa suojella.

2. Palkattujen henkilöiden kohdalla asia on työsuojelullinenkin ja siksi liitolla on työnantajan vastuu.

3. Liiton toimenkuvaan kuuluu mm. jäsenjärjestöjensä kautta opastaa autismin kirjon henkilöitä siinä, miten yhteiskunnassa voi toimia ja miten ei. Valtaistumiseen liittyy myös vastuulliseksi kasvaminen.

 Ehdotamme seuraavaa:

1. Autismi- ja Aspergerliitto sanoutuu irti kaikenlaisesta, myös passiivisesta,nettikiusaamisen tukemisesta.

2. Autismi- ja Aspergerliitto suosittaa jäsenyhdistyksilleen ja toimikunnilleen seuraavaa menettelyä:

3. Aktiiviset jäsenet ja työntekijät toimivat työpariperiaatteella, jolloin keskustelu ei henkilöidy yhteen ihmiseen, vaan kannanottoja voi antaa useampi henkilö.

4. Suositukseksi kirjataan, ettei keskusteluun osallistuta omalla nimellä, vaan työnimikkeen suojassa (vertaistoiminnan suunnittelija, toiminnanjohtaja, vertaiskouluttaja ym).

5. Koska yhdistysten jäsenistössä ja liiton työntekijöissä on myös autismikirjon henkilöitä, joilla itsellään on tarvetta vertaistukeen, kirjataan suositukseksi:

a. että he esiintyvät foorumeilla niitä varten valitsemallaan nimimerkillä tai

b. perustavat tunnettujen, luetettujen ystäviensä kanssa erillisen, suljetun ryhmän siihen tarkoitukseen.

6. Jos jotakuta kohtaan hyökätään henkilökohtaisesti henkilön yksityisyyteen puuttuen, hänen puolestaan vastaa hänelle sovittu työpari.

7. Vastauksessa tulee käydä ilmi nettikäyttäytymisen säännöistä ja sen rikkomusseuraamuksista muistuttaminen, sekä kiusattua puolustava kannanotto,jonka jälkeen keskustelu ohjataan yleiselle tasolle.

8. Jos kiusaava kirjoittaja palaa uudelleen henkilökohtaisuuksiin, työpari voi nostaa sen jälleen yleiselle tasolle.

9. Jos kiusaava kirjoittelu silti jatkuu, tehdään asiasta rikosilmoitus siitä asianomaista kerran varoittaen.

10. Kiusauksen kohteeksi joutuneella työntekijällä on oikeus työnohjaukseen ja vapaaehtoistyöntekijällä vertaisvalmennukseen, jonka kehittämiseen liitto hakee omaa projektirahoitusta.

 

Teksti: Empowerment-toimikunta