Aihe: Aspergerin oireyhtymä

Aspergerin oireyhtymä haittaa usein opiskelua ja työntekoa

, , Comment Closed

Koulutusputki katkeaa osalla jo teini-iässä, toisten ongelmat alkavat vasta aikuisena Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön vuosina 2014 ja 2015 toteuttamassa Erityisiä urapolkuja -tutkimushankkeessa selvitettiin, millä tavoin Aspergerin oireyhtymä ja ADHD ovat vaikuttaneet ihmisten koulutus- ja urapolkujen…

Lue artikkeli →

Change in diagnosis – Threat or a possibility

, , Comment Closed

As many of us know the international disease classification which Finland is using is changing. With change among other diagnosis Aspergers syndrome is removed from the classification. This course of events can arouse fear and confusion part of which is unjustified but a part fully justified. I strive for in this article explain fow I feel and think about this change and also the good things and what potential problems I see in it.

Lue artikkeli →

Aspergerin oireyhtymä ei aiheuta väkivaltaisuutta

, , Comment Closed

  Aspergerin oireyhtymästä on esitetty outoja väitteitä julkisuudessa esiin nousseen yksittäisen rikostapauksen yhteydessä. Seitsemäs huhtikuuta esitetyssä Ylen Ajankohtainen kakkonen–ohjelmassa väitettiin, että alkoholinhuuruisen illan päätteeksi tapahtunut henkirikos johtui siitä, ettei tekoon syyllistynyt olisi voinut toimia toisin…

Lue artikkeli →

Asperger ja liitännäisoireet

, , Comment Closed

  Aspergeriin liittyy monenlaisia liitännäisoireita kuten neurologisia, aisteihin liittyviä, psyykkisiä jne. Joskus on vaikeaa tietää mikä johtuu mistäkin. Kaksi asiaa voi olla täysin riippumattomia toisistaan, vaikka ne ovat samalla ihmisellä. Kaikilla autismin kirjolaisilla ei tietenkään…

Lue artikkeli →

Johtuuko autismikirjolaisten väsymys aivojen tulehdustilasta?

, , Comment Closed

Autismikirjon ihmisten uupumuksen on ajateltu johtuvan aistiylikuormituksen ja sosiaalisten tilanteiden aiheuttamasta stressistä sekä muistihäiriöiden kanssa toimimisen kuormittavuudesta. Ilmiö liittynee siihen, että autismin kirjon henkilöiden hermosto on lähtökohtaisen epävakaa: sympaattisen hermoston toiminta on liian vilkasta ja…

Lue artikkeli →