Työelämä assille kuin taistelutanner

, , Kommentointi suljettu.

Juha Ojaniemi ja Antti Kolari keskustelivat AS-henkilöiden työllisyydestä

Juha Ojaniemi ja Antti Kolari keskustelivat AS-henkilöiden työllisyydestä

Antti Kolari ja Juha Ojaniemi keskustelivat Empowerment-päivillä työelämästä assien kannalta. Kolari piti osa-aikatyötä ja poliittisen keskustelun asteelle jäänyttä perustuloa assia auttavina järjestelyinä. Omasta kokemuspiiristään hän kertoi esimerkin, kuinka eräät siviilissä Mensaan kuuluvat aspergerhenkilöt eivät ole tahtoneet löytää paikkansa työelämässä: yhdenlaista lahjakuusreservien hukkakäyttöä tämäkin. Omien kokemustensa nojalla Kolari väläytti osuuskunnan perustamisen tai sellaiseen mukaanmenon mahdollisutta neurologisesti epätyypillisille: täten on mahdollista hoitaa eläkemaksut, ennakonpidätystodistukset ja muukin paperityö ulkoistetun kirjanpidon kautta. Vaikka osuuskunta ei tarjoaisikaan merkittävää määrää työtä jäsenilleen, se voi toimia laskutuskanavana, joka hoitaa byrokraattiset velvollisuudet.

Ongelmallisena hän piti sitä, että työpaikkoihin haetaan ”hyviä tyypejä”, ei pelkästään päteviä työntekijöitä. Palkolliset ovat usein eräänlaisia firmojensa eläviä käyntikortteja, joilta edellytetään edustavuutta varsinaisen työajan ulkopuolellakin. As-henkilö taas haluaa keskittyä olennaiseen ja tehdyn työsuorituksen pitäisi riittää. Myös tiimityötaitojen, viestintävalmiuksien ja sisäisen yrittäjäasenteen tapaisten ihanteiden Kolari arvioi olevan syndroomaisten kompastuskiviä. Antti Kolari huomautti, että psyykkisin tai neurologisin perustein työttömiksi tai työkyvyttömyyseläkkeelle joutuneet muodostavat tuhansien, ellei kymmenien tuhansien ihmisten työvoimareservin, josta kuitenkin voisi olla apua paljon puhutun kestävyysvajeen paikkaamisessa siinä kuin työelämään nopeammin pakotetuista nuorista tai myöhemmin eläkkeelle päästetyistä vanhuksistakin.

Juha Ojaniemi kertoi, kuinka asseille on tärkeää antaa työpaikalla ohjeet mahdollisuksien mukaan kirjallisina. Näin asioita ei jää arvailujen varaan. Monet aspergerisiä palvelevat uudistukset ovat avuksi myös neurotyypillisile työntekijöille. Ojaniemi korosti työantajien mielipiteiden muokkauksen tärkeyttä: he ottavat töihin ja ennakkoasenteiden poistaminen on keskistä. Aiheeseen liittyen JO onkin kirjoittamassa opasta työhönottajille. Omalla työpaikallaan Turussa Juha Ojaniemi onkin tuonut näitä hyviksi havaitsemiaan periaatteita.