Seksuaalisuus on kanavoimaton voima

, , 1 Comment

Titi Härkönen

Titi Härkönen

Autismin talvipäivät pidettiin tänä talvena Kuopiossa. 8. – 9. helmikuuta järjestetyn Autismi- ja Aspergerliiton vuotuisen kohokohdan teema oli tällä kertaa ”Osallisena kaiken ikää”. Tapahtuma keräsi sadoittain osanottajia Iso Valkeisen hotelliin muutaman kilometrin päähän kaupungin keskustasta. Puheenvuoroissa käsiteltiin esimerkiksi autismikuntoutuksen ja diagnosoinnin nykytilannetta, kokemusasiantuntijuuden ja vertaistuen merkitystä sekä itsemääräämisoikeudellisia kysymyksiä.

Autismin kirjon ihmisten parissa työskentelevä seksuaalineuvoja Titi Härkönen muistutti seksuaalisuuden olevan ihmisen synnynnäinen sisäinen ominaisuus, joka kulkee mukana kuolemaan asti. Seksuaalisuus kehittyy ja muuttuu läpi elämän ja on osin näkyvää, osin näkymätöntä. Seksuaalisuus on neuropsykiatrista seksuaalineuvontaa Autismisäätiössä antavan Titi Härkösen mukaan ihmisenä olemista kullekin ominaisella tavalla ja tyylillä. Seksuaalioikeudet puolestaan perustuvat Maailman terveysjärjestö WHO:nkin määrittelemiin ihmisoikeuksiin. Seksissä taas ihminen toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan ajatuksin, sanoin ja teoin.

Seksuaalikasvatuksen Härkönen jakoi kolmeen osaan; seksuaalivalistukseen, seksuaaliopetukseen ja seksuaalineuvontaan. Hän täsmensi, että näistä ”valistusta” antaa yhteiskunta ylipäätään, ”opetusta” jakaa koululaitos, Härkösen mukaan usein liian aikaisin, ja ”neuvontaa” lopulta aiheeseen koulutettu terapeutti.

Härkönen kertoi Christopher Gillbergiin tukeutuen kolmesta autismikirjon ihmisten seksuaalisesta haasteesta: taipumuksesta masturboida julkisesti, sopimattomasta seksuaalisuuden ilmaisemisesta ja itseä vahingoittavasta masturbaatiosta.

Turvatoimikoulutuksessa autistit ja aspergerhenkilöt saavat oppia uhkatilanteiden varalta suojautuakseen kaltoinkohtelun ja hyväksikäytön vaaroilta. Nämä ihmiset saattavat olla muita herkempiä hyväksikäytölle. Tunnetaan esimerkiksi tapauksia, joissa tällainen henkilö on saanut autokyydin ja kyydin tarjoaja on sitten tyydyttänyt itsensä kyydittävän läsnä ollessa. Ravintolasta autismikirjoista taas saatetaan pyytää mukaan esimerkiksi ”iltateelle” ilman, että asianomainen tajuaisi pyytäjän peiteltyjä vaikuttimia.

”Käytösjumit” aiheuttavat Titi Härkösen mukaan joskus hankalia tilanteita. Kun esimerkiksi eräs asiakas myöhästyi tavan takaa työkeskuksesta, syyksi paljastui, että hän yksin jäätyään tyydytti itsensä aamuisin saman huoneen jakavan siskon lähdettyä omaan oppilaitokseensa. Autismikirjon ihmiset saattavat joissain tapauksissa masturboida useita kertoja vuorokaudessa.

Kirjon henkilöiden kosketuksen kaipuu poikkeaa toisinaan merkittävästikin valtaväestön edustajien vastaavasta. He saattavat haluta joko tiukkaa puristavaa tuntemusta tai sitten aivan hellää ihokontaktia. Lujaa vartalopuristusta tavoitellessaan jotkut ovat turvautuneet esimerkiksi pakkausteipin käyttöön, mistä taas on seurannut omia terveydellisiä riskejään. Kirjon ihmiset pitävät Härkösen mukaan jalkahoitoja usein miellyttävinä, samoin hyvin istuvia kenkiä. Tämä liittyy jalkapohjien suureen hermotiheyteen.

Titi Härkönen tiesi myös tapauksia, joissa autistinen asukas on laskenut tieten tahtoen vaippoihinsa, jotta hänet jouduttaisiin pesemään ja hän pääsisi täten ihokontaktiin kylvettäjänsä kanssa.

Vetämässään muutaman hengen keskusteluryhmässä Härkönen kertoi keränneensä 27 eri nimeä miehen sukuelimelle. ”Koodinimet” ovat tarpeen muun muassa, jotta sukuelimen oikean nimen mainitseminen ei herättäisi huomiota sosiaalisessa tilanteessa.

Asiallista tietoa netistä etsiviä hän neuvoi hakemaan termillä ”seksuaaliterveys” mieluummin kuin seksin ja pornon avainsanoilla. Näiden sanojen hakukäyttö saattaa poikia ruudulle jopa huijausviestejä eli kysymys on tietoturvallisuudestakin.

Teksti: Andy

 

Yksi vastaus

 1. Ila I

  maaliskuu 24, 2013 11:29

  Hei Andy,

  olet oudosti referoinut Titi Härkösen luentoa Kuopiossa 8. helmikuuta. Itselleni jäi toisenlainen kuva luennoitsijan ajatuksista ja asenteista.

  Gillbergin luettelo seksuaalisuuteen liittyvistä ongelmista oli vanhanaikainen näkemys, esimerkki siitä mitä ennen ajateltiin. Härkönen viittasi Heta Pukin tuoreempaa – ja viisaampaan – näkemykseen, jonka mukaan autismin kirjon ihmisten seksuaalisuuteen liittyviä oikeita ongelmia ovat erityisesti partnerin löytäminen, negatiiviset reaktio, se että tavallinen kosketus ei tunnu hyvältä, erikoisuus/hyväksyntä. Näin ainakin minun muistiinpanojen harakanvarpaissa ilmeisesti lukee.

  Mainitsemasi esimerkki ei ole sinällään ongelma vaan ratkaistavissa oleva kysymys. Keskeistä Titi Härkösen luennossa oli PLISSIT malli ja sen neljä tasoa alhaalta kapenevasti: Luvan antaminen, Kohdennettu tieto; Erityistieto; Terapia.