Mira Karppelinin luento Turussa 27.7.2013

, , Kommentointi suljettu.

Mira1

Piirros: Tuuli

Aspergereita on eritasoisia, syvemmin autistisia, keskitasoisia ja hyvin opiskeluissa sekä töissä pärjääviä. Sama jaottelu koskee myös ADD- sekä ADHD-tapauksia.

Stimutus on yleistä autismin kirjon ihmisillä, monilla onkin käytössään pieniä stressipalloja, joita voi hypistellä erityisesti stressaavissa tilanteissa, esimerkkeinä mainittakoon virastoasiointi, työhaastattelu, uusiin ihmisiin tutustuminen yhdistystapaamisissa, joissa vaikeudeksi saattaa muodostua useamman ihmisen päällekkäin puhuminen, joko pienessä ryhmässä tai laajemmin suuremmassa yleisötilaisuudessa.

Monilla As-henkilöillä on joko matala tai korkea stressinsietokyky.

Aistiyliherkkyys on osa laajempaa kokonaisuutta, aliherkkyyksiä esiintyy joillakin esimerkiksi kivun tuntemisen yhteyksissä.

Asperger saattaa elää omassa kuplassaan niin sanotussa sosiaalisessa todellisuudessa, missä on yhteiset tai kahden henkilön väliset kirjoittamattomat säännöt. Mahdollinen yhteinen mielenkiinnon kohde saattaa helpottaa vaikeistakin asioista puhumista.

Motivaatiohäiriössä ajattelu ei muutu toiminnaksi, mikä tunnetaan laajemmin myös toiminnanohjauksen ongelmana. Sujuvammin toimivaa assia voi ärsyttää toisen assin hitaus.

ADHD- teoriassa käytetään hyväksi tunneohjautuvuutta ja saadaan henkilö käyttäytymään tavoitesuuntautuneesti. Tätä menetelmää pystytään soveltamaan autismin kirjolaisiinkin.

ADD on tarkkaavaisuushäiriö ilman hyperaktiivisuutta.

Monille AS /ADHD-ihmisille ns. ”assiperhe” voi muodostua tärkeämmäksi kuin biologinen perhe, mitä jälkimmäinen voi syvästi paheksua. Poikkeuksellisen herkän yksilön tekemiä arvomaailman valintoja voi olla vaikea hyväksyä.

Intuitiivisuus tarkoittaa vaistonvaraista toimintaa ja intensiivinen toiminta yhdistyksessä, täysipäiväistä toimintaa yhteiseksi hyväksi vapaaehtoisuuteen perustuen.

Emotionaalisella ihmisellä on voimakkaita tunnetiloja ja mielipiteitä jostain asioista tai ihmisistä. Yliherkillä ihmisillä on useinkin liian vilkas mielikuvitus, he voivat kertoa esimerkiksi omista unistaan todellisena tapahtumana ja liioittelevat muutenkin ympärillään kokemia tapahtumia.

Psykomotorinen ihminen pursuaa fyysistä energiaa ja on usein nopea toimissaan.

Delacato- menetelmä on kokonaisvaltaista kuntoutusta lapsille.

 

Luettavaa:

Carl.H.Delacato:  Muukalainen Keskuudessamme

Simon Baron Cohen : Asperger Syndrome; alun perin englanniksi, Mira Karppelin suomentanut

Portia Iversen: Outo Poika

Iris Johansson: Toinen maailma jonka tunnen

 

Toim. huom. Kirjoitus on tiivistelmä Mira Karppelinin luennosta assileirillä Turussa 27.7.2013