Kirjoittalta: Rita

Kuva: Tuuli

Viestinnän kurssilla osa 1

, , Comment Closed

                                Aspergerihmisistä kokoonpantu tiimi suunnitteli kanssani kurssitusta jonka tavoite on parantaa viestintätaitojamme, sosiaalista kanssakäymistä muiden kanssa. Toteutimme syyskuussa 2013 lyhyen pilottikurssin. Varsinainen koulutus aloitetaan ensi vuonna. Tiedotamme…

Lue artikkeli →

Kuva: Tuuli

Viestinnän kurssilla osa 2

, , Comment Closed

                                Viestinnän kurssilla harjoitellaan kirjoittamaan, puhumaan, keskustelemaan, selittämään assiutta.  Ideoidaan keinoja viestintätaitojen parantamiseen. Kurssi on suunniteltu Aspergerhenkilöille.  Vetäjänä Rita Ahonen. Yhteistyössä Autismi- ja…

Lue artikkeli →