Neurokirjon kukat kukkimaan!

, ,

Tarkoitus on peilata autismin historian kautta sitä, miten eri aikojen käsitykset ovat muokanneet ns. neurotyypillisten ihmisten suhdetta neurokirjoon. Miten lääketiede, kulttuuri ja kasvatus ovat johtaneet stigmaan, jolla yhteiskunta on yrittänyt eristää ja jopa hävittää normeista poikkeavat…

Lue artikkeli →

Luento ja keskustelua autisminkirjon aikuisista

, ,

Autismi- ja Aspergerliitto järjesti 12.1.2016 koulutuspäivän autisminkirjon aikuisista. Helsinkiin (Valkeaan taloon) oli kutsuttu luennoitsijaksi kanadanbrittiläinen professori Anthony Bailey. Hän totesi, että aikuiset autisminkirjolaiset ovat aika lailla paitsiossa kaikkialla maailmassa, kun etujärjestöt keskittyvät aktiivisiin vanhempiin ja…

Lue artikkeli →

Valerie Paradiz ja Stephen Shore

Autism Speaks –järjestön johto uudistuu

, ,

Maailman suurin autismialan järjestö yhdysvaltalainen Autism Speaks on nimittänyt kaksi autismikirjolla olevaa jäsentä 32-henkiseen johtokuntaansa. Uudet jäsenet ovat newyorkilaisen Adelphi-yliopiston apulaisprofessori Stephen Shore sekä Autism Research Instituten johdossa työskentelevä, opetusalan innovaattori ja aiemmin niin ikään…

Lue artikkeli →

Sheldon Cooper – Yksi meistä

, ,

The Big Bang theory Sarjan tekijät ovat kiistäneet että Sheldon olisi Asperger, tähän lienee monia syitä. Sheldonia näyttelevä Jim Parsons on haastattelussa sanonut että luettuaan Look me in the eye –kirjan hän on tunnistanut Sheldonin…

Lue artikkeli →

Suomen Aspergeryhdistyksen esteettömyyskysely poiki runsaasti ideoita

, ,

Esteettömyys tarkoittaa, että yhteiskunnan palvelut ja toiminnot sekä rakennettu ympäristö suunnitellaan sellaiseksi, että kaikki väestöryhmät pystyvät käyttämään palveluita ja osallistumaan toimintoihin. Suomen Aspergeryhdistys kartoitti autismikirjolaisten yhteiskunnallista esteettömyyttä koskevia näkemyksiä Autistic Pride -tapahtuman yhteydessä sekä jäsenistölleen…

Lue artikkeli →

Autistic Pride Day 2015 – Autistien oikeuksien päivä

, ,

The annual Autistic Pride Day (APD) was originally started by British autism spectrums activists (Aspies for freedom), who wanted to highlight that autism spectrum is a minority, not a disability. In Finland Autistic Pride Day has been in the last few years celebbrated in the Saturday before Midsummer day even if its not 18.6

Lue artikkeli →

Puoltaja Prahassa

, ,

Keväällä lehteämme odotti iloinen yllätys, kun Puoltaja kutsuttiin mukaan Prahassa toukokuussa järjestettyyn konferenssiin, jonka teemana oli autismin kirjon ihmisten työllistymisen tukeminen eri Euroopan maissa. Puoltajan edustajaksi matkaan lähtivät Ari Hietikko ja Janne Fredriksson. Saavuimme keväiseen…

Lue artikkeli →

Change in diagnosis – Threat or a possibility

, ,

As many of us know the international disease classification which Finland is using is changing. With change among other diagnosis Aspergers syndrome is removed from the classification. This course of events can arouse fear and confusion part of which is unjustified but a part fully justified. I strive for in this article explain fow I feel and think about this change and also the good things and what potential problems I see in it.

Lue artikkeli →