Uunituoreen inssin työnhakupäiväkirja, osa 3

, , Kommentointi suljettu.

Kuva: Merihevonen

Kuva: Merihevonen

Olin siellä yksilöidyn työnhakusuunnitelman laadinnassa, joka ei sitten ollutkaan niin paha kuin odotin. Kohdallani tilanne oli sikäli helppo, että minulla on tuore tutkinto eli siellä lähinnä täsmennettiin minulle sopivat alat. Jos tuohon tapaamiseen menee vailla tutkintoa tai opinnot keskeytyneenä, voi siellä joutua aikamoisen suunnittelun kohteeksi. Tarkkana jouduin kuitenkin olemaan, sillä aiempi koulutukseni, elektroniikan opintolinjan työteknikkotutkintoni oli nimetty sähköalaksi, joka tarkoittaa sitä, että minun kuviteltiin voivan tehdä sähkötöitä. Jouduin täsmentämään, että tuolla tutkinnolla voin työskennellä vain elektroniikan parissa, ja minulla ei ole lupaa sähkötöihin.

Oikeastaan mitään suunniteltavaa ei kohdallani ollut, ja tehtäväni olikin oikeastaan selittää historiaani edellisestä työstä eteenpäin. Kerroin, että saatuani ensimmäisen lapsen päätin ryhtyä opiskelemaan jne. Näin saatiin katkeamaton ketju jossa näkyi, että minulla ei ole ollut luppovuosia välissä. Varmuuden vuoksi tein selväksi, että sovellun parhaiten itsenäiseen työskentelyyn ja koen sosiaalisuutta vaativat työt hankaliksi, enkä viihdy sellaisissa. Selitin myös, että alun perin valitsin insinöörikoulutuksen siinä käsityksessä, että voisin työskennellä itsenäisesti. Sanoin, että minulle tuli yllätyksenä se, että nykyään insinöörin toimenkuvaan kuuluu sosiaalisuus. Kerroin myös, että insinöörikoulutukseni ei sisältänyt mitään sellaisia kursseja, joissa olisi harjoiteltu sosiaalisia taitoja. Aiempi koulutukseni puhui myös itsenäisen työskentelyn puolesta.

Kerroin myös englanninkielen vaikeudesta, jolloin työvoimaneuvoja suositteli minulle avoimen yliopiston englanninkielen kursseja. Niiden kurssien kanssa saa olla tarkkana, ettei niiden laajuus aiheuta katkosta työttömyysturvassa. Hankalimpia ovat sellaiset kurssien laajuudet, jotka estävät olemasta työmarkkinoiden käytettävissä, mutta jotka ovat niin suppeita, ettei niistä saa opintotukea tai vastaavaa. Minua suositeltiinkin aina etukäteen kysymään TE-toimistosta kurssista, johon olen aikeissa osallistua. Kysyin myös työvoimaneuvojan mielipidettä siihen, että onko englanninkieliseen työpaikkailmoitukseen vastattava englanninkielisellä työhakemuksella. Hänen mielestään on vastattava.

Minulla ei ole mitään diagnoosia, mutta vaikka sellainen olisi ollutkin, en olisi nähnyt mitään järkevää syytä kertoa siitä minun tilanteessani. Jos yksilöidyn työnhakusuunnitelman laadintaan menee vailla koulutusta tai epävarmana siitä, mitä kykenee tekemään, kannattaa diagnoosistaan kertoa, sillä siellä tosiaan sovitaan miten jatkossa edetään. Yksilöity työnhakusuunnitelma voi sisältää työkyvyn ja terveydentilan selvittämiseen liittyviä toimenpiteitä ja koostua myös TE-toimiston palvelujen käytöstä. Mitä siellä tilaisuudessa sitten sovitaankin, niin ne sopimukset ovat sitovia.

Ennen suunnitelman allekirjoitusta minun annettiin lukea tietokoneen näytöltä teksti, joka minusta oli kirjoitettu, ja minun oli mahdollista pyytää lisäyksiä tai muutoksia. Siellä oli maininta aiemmasta pitkästä työurastani ja opiskelustani. Vahvuudekseni oli merkattu itsenäinen tarkkuutta vaativa työskentely ja heikkoudekseni heikko englanninkielen taito. Olin tyytyväinen, sillä se vastasi odotuksiani. Varsinainen allekirjoitettava työhakusuunnitelma sisälsi tavoitteet, jotka olivat työllistyä laboratoriotehtäviin biotekniikan alalle tai elektroniikkateollisuuden korjaus- ja kokoonpanotehtäviin. Jatkoksi oli merkattu pakollinen TE-toimiston järjestämä työnhakupäivä. Jos työttömyys pitkittyy yli kolmen kuukauden mittaiseksi, on vuorossa työnhakuklubi, mikä se sitten onkaan.

Olen nyt ollut virallisesti kuukauden työtön työnhakija ja edelleen työttömyysturvaani koskevat päätökset ovat kesken. Sain työnhakusuunnittelutilaisuudessa mukaani melkoisen lomakenipun, johon minun piti vielä tehdä täsmennyksiä avopuolisoni yritystoiminnasta ja osallisuudestani siihen. Sitä lomakenippua oli harvinaisen vaikea täyttää, sillä se oli tarkoitettu myös yrittäjälle itselleen. Oli oltava tarkkana, että pystyi säilyttämään näkökulman yrittäjän puolisona eikä yrittäjänä. Varmasti ruksin vääriäkin kohtia, mutta suurimman osan lomakkeista jätin kokonaan täyttämättä, koska minulle kerrottiin toimistossa, ettei joka kohtaa tarvitse täyttää. Joskus aiemmin elämässäni täytin lomakkeita aina tunnollisesti joka kohdalta, mutta olen oppinut mieheltäni suurpiirteisemmän tavan. Vaatii melkoista itsekuria olla ruksimatta joka kohtaa, koska se sotii omaa tunnollisuutta vastaan. Jotenkin jää aina syyllinen olo, kun jättää jonkun kohdan täyttämättä, mutta pitää vain luottaa siihen, että kyllä niitä selventäviä kysymyksiä sitten lähetetään jälkikäteen.

Lomakenipun lisäksi vaadittiin jonkinlainen todistus siitä, etten ole työskennellyt tai saanut mitään etuja kyseisessä yrityksessä. Mieheni itse laati sellaisen todistuksen, saa nähdä kelpaako. Kun nyt saan lähetettyä tuon monistenipun todistuksineen TE-toimistoon, voi toimisto vasta sitten tehdä lausunnon tilanteestani elleivät vielä vaadi tarkempaa todistusta esim. tilintarkastajalta. Vein Kelaan samana päivänä työttömyysturvahakemukseni, kun olin siellä suunnittelutilaisuudessa. Kela odottaa TE-toimiston lausuntoa ja saattaa vielä itsekin vaatia jotain selvityksiä. Kyllä on rankkaa olla työtön yrittäjän avopuoliso.

Sarja jatkuu, pitäkäämme peukkuja!

Kirjoittajan insinöörityö esitellään tämän linkin takana.