Puoltajan aprillipila: Tutkijat: Neurotyypilliset aivot surkastuman seurausta

, , Kommentointi suljettu.

Alankomaalaisessa Zuid-Geldersin yliopistossa on löydetty todisteita, että neurotyypilliset henkilöt ovat itse asiassa aivojen accumbens-tumakkeessa tapahtuneen surkastumamutaation seurausta. Neurologian tohtori Petrik de Sparin mukaan autismin kirjoon kuuluvat edustavat uutta askelta ihmisen evoluutiossa. Näillä henkilöillä accumbens-tumake on vihdoinkin terveellistä kokoa.

Tavallisissa Homo sapiens sapiens -aivoissa on huomattu poikkeamia autistisista aivoista, kuten accumbens-tumakkeen eli niin sanotun ”sosiaalisuustumakkeen” surkastumaa. Nämä poikkeamat saattavat johtaa epäsosiaaliseen käytökseen ja yksilöllisyyden puuttumiseen. Autistisissa verrokkiaivoissa näitä ei ole.

Neurologisesti tyypilliset kärsivät surkastuman vuoksi eräänlaisesta accumbens-tumakkeen vajaatoiminnasta, minkä johdosta ”sosiaalisuustumake” vaatii jatkuvaa ja usein voimakastakin kasvotusten tapahtuvaa stimulointia sosiaalisen tarpeen tyydyttämiseksi. ”Aiemmissa yhteiskunnissa nämä piirteet olivat suotuisia, mutta informaatioteknologian kehittyessä voi huomata, kuinka tietoyhteiskunta on kuin luotu uusinta ihmislajia varten”, kertoo de Spar.

”Sosiaalisuustumakkeen” arvioidaan surkastuneen tuntemattomasta syystä joskus neoliittisen vallankumouksen eli maanviljelyyn siirtymisen tienoilla, ja johtaneen siten jatkuvaan sosiaalisten kokemusten puutostilaan. Puutostilaa stimuloiva kasvokkainkommunikointi muuttui vähitellen sosiaaliseksi normiksi. De Sparin mukaan vastaava ei olisi ollut millään lailla mahdollista aiemmassa metsästykseen ja keräilyyn perustuvassa yhteiskunnassa, jossa metsästäjän oli pärjättävä metsässä omillaan.

Neurologisesti tyypillisten tilapäinen valtakausi tuntuu kuitenkin olevan ohi, minkä voi huomata siitä, etteivät nämä henkilöt kykene toimimaan nykyajan yksilöorientoituneessa tietoyhteiskunnassa täysin itsenäisesti. Neurologisesti tyypilliset eivät myöskään kykene saamaan tarpeeksi irti normaalista Internetiin perustuvasta sosiaalisesta elämästään vaan vaativat sen lisäksi tuekseen kasvokkain tapahtuvia sosiaalisia kontakteja – välillä jopa päivittäin. Merkillepantavaa on, että näiden kontaktien informaatio- ja hyötyarvo on vähäinen, sillä ne saattavat koostua vain repetitiivisistä rituaalifraaseista kuten ”kaunis päivä tänään”. Kasvokkaisuusriippuvuus monimutkaistaa kaikkia elämän toimintoja. Erilaisiin tapahtumiin, välillä jopa pelkkään ruokailuun, vaaditaan henkilökohtainen sosiaalisuusavustaja eli puhekielellä ”seuralainen”.

Accumbens-tumakkeen surkastuma on vahvasti perinnöllinen, eikä sille ole vielä löydetty parannuskeinoa. Suurin osa accumbens-potilaista opettelee pärjäämään parhaansa mukaan nykymaailmassa. Joillekin yksilöille joudutaan järjestämään Internet-integraatioterapiaa, jossa opetellaan alusta lähtien monipuolisen ja asiallisen nettielämän alkuun. Tästä huolimatta moni epäonninen ei ikinä täysin parane ”kasvokkaisuusriippuvuudestaan”.

Haasteistaan huolimat accumbens-potilaat ovat voimaantuneet. Yksi aikaansaannos on 2.4. vietettävän kansainvälisen autismitietoisuuden päivän vastapainoksi järjestetty kansainvälinen neurotyypillisyystietoisuuden päivä, jota vietetään tänään, ensimmäinen huhtikuuta.

Puoltaja muistaa tänään sympatialla kaikkia neurotyypillisiä henkilöitä. Puoltajan lukijat voivat ilmaista osaanottoaan sytyttämällä kynttilöitä paikallisten kasvokkaisuuskeskusten, kuten baarien ja kahviloiden, eteen.

PS: Aprillia!