Tupla-arvostelu, osa 2: Aspergerin syndrooma ja hyvätasoinen autismi – Opas vanhemmille

, , Kommentointi suljettu.

hyvatasoinenNäin valtameren takana

Aspergerin syndrooma ja hyvätasoinen autismi – opas vanhemmille on amerikkalaisten alan asiantuntijoiden vuonna 2002 kirjoittama ja 2008 suomennettu teos. Teos jakautuu kahteen osaan, jossa ensimmäisessä kuvaillaan Aspergerin oireyhtymää ja hyvätasoista autismia, näiden oletettuja eroja, diagnostista prosessia ja hoitomuotoja. Toisessa osassa kerrotaan käytännön elämästä hyvätasoisen autismin kirjon lasten kanssa aina alle kouluiästä aikuisuuteen. Teos on kirjoitettu selkeästi ja kansantajuisesti käytännön esimerkein höystettynä mitään kaunistelematta. Kun ottaa huomioon teoksen aihepiirin, niin helposti odottaa, että teksti olisi sanelevaa mutta tässä teoksessa kuultavat läpi lukemattomat vanhempien ja lasten haastattelut, jotka ovat hioneet tekstin käytännönläheiseksi.

Loistava teos heille, jotka asuvat Amerikassa mutta suomennettuna kaipaisi kipeästi suomalaistamista. Tämä teos sopiikin hyväksi malliksi Suomessa parhaiten heille, jotka tekevät päätöksiä suomalaisessa järjestelmässä. Teos saattaa antaa asiasta entuudestaan tietämättömälle suomalaiselle autismin kirjon lapsen vanhemmalle turhan optimistisen kuvan diagnostisesta prosessista, hoito- ja terapiamuodoista, joiden tarjoajista tuntuisi olevan suorastaan runsauden pula Amerikassa. Mutta on teoksessa jotain suomalaisillekin kuten selkeitä ohjeita ja vinkkejä siitä kuinka autismin kirjon lapsen käytöstä ja vuorovaikutustaitoja voidaan muokata myös kotioloissa. Aina ei tästä teoksesta käy tarkkaan ilmi, milloin puhutaan sellaisista hoito- ja terapiamuodoista, jotka ovat käytössä vain Amerikassa, joten lukija joutuu lopulta kuitenkin itse selvittämään mahdollisuudet Suomessa ja tämän takia teokseen kaivataan suomalaistamista. Tämän teoksen parhaita kommentoijia ja mahdollisesti muokkaajiakin olisivat ne suomalaiset vanhemmat, jotka ovat joutuneet käymään läpi kaikki vaiheet autismin kirjon lapsensa kanssa Suomessa.

Yksi selkeä puute on havaittavissa tässä teoksessa nimittäin se, että missään kohtaa ei tuoda esille sellaista vaihtoehtoa, että vanhempana saattaakin olla autismin kirjon henkilö. Vaikka Amerikkalaisessa järjestelmässä onkin paljon palvelujen tarjontaa autismin kirjon lasten perheille, niin käytännössä kapellimestarina toimii vanhempi, joka joutuu organisoimaan lapsensa asiat joka paikassa. Tämä ei välttämättä onnistuisi autismin kirjon vanhemmalta ilman tukea, jonka tarjonnasta ei mainita teoksessa mitään, joten teoksen nimeksi sopisikin paremmin – opas NT-vanhemmille.

Sally Ozonoff, Geraldine Dawson ja James McPartland: Aspergerin syndrooma ja hyvätasoinen autismi – opas vanhemmille (UNIpress 2008, 246 sivua).

Tämä teos on arvosteltu kahdesta eri näkökulmasta: Vanhempi jolla on omakohtaista kokemusta autismikirjoon kuuluvan lapsen kasvattimisesta, sekä vanhempi jonka lapsilla ei ole vastaava tilannetta ollut. Molemmat pystyvät myös pohtimaan aihetta luonnollisesti myös oman lapsuutensa kautta, onhan tämä Puoltaja. Toinen arvosteluista tämän linkin takana.