Pakina: Virallinen Tieto™

, , Kommentointi suljettu.

talvipsmallerPohdiskelinpa tuossa kuluneilla Empowerment-päivillä, tai lienee parempi sanoa että menneillä, kun en niitä päiviä kuluneina pidä. Vaan niin, siellä olivat Empowerment-toimikunnan vaalit ja niitä seurannut toivomustilaisuus valitulle toimikunnalle. Yhtenä toiveena toimikunnalle esitettiin autismin kirjon ihmisiä koskevien virallisten lappusten ja lehtisten sisällön uusimista. Siis tätä materiaalia, jota on järjestöillä ja vastaavilla, kuten Autismi- ja Aspergerliitolla. Ne kun vallan negatiivissävytteisiä ja kuiviakin ovat, mistä seuraa se, että monille sosiaali- ja terveyspalvelualan henkilöille muodostuu – jos nyt ei erheellinen – niin kapea taikka suppea mielikuva autismin kirjon henkilöistä. Että voi kun ovat ongelmatapauksia!

Tästä sitten syntyi ajatus, että saattaisi olla myös tarvetta sellaiselle Neurotyypillisten henkilöiden liitolle taikka toimikunnalle tasapainon luomiseksi. Tällaisessa liitossa työskentelevät henkilöt voisivat kerätä tietoa vertaisistaan ja painattaa sitten lehtisiä ja lappusia, joissa kuvailtaisiin, minkälaisia ongelmatapauksia nämä henkilöt oikein ovat. ”Olen neurotyypillinen. Käyttäydyn helposti äänekkäästi ja irrationaalisesti muiden kaltaisteni seurassa.” Taikka: ”Ollessani osana ryhmää minulle muodostuu muiden ryhmässä olijoiden kanssa tarve syrjiä henkilöitä, jotka eivät vastaa käsityksiäni kanssaihmisistä taikka jotka eivät halua tai kykene liittymään osaksi ryhmää.”

Sitten tällaisia virallisia lehtisiä voisi myös laajentaa käsittämään useampia eri ryhmiä sekä jakaa ympäriinsä, ja näin voisimme ymmärtää paremmin toisiamme. Olisimme onnellisempia, käet kukkuisivat ja maailmassa olisi rauha.