Kirja-arvostelu: Tony Attwoodin ”Aspergerin oireyhtymä – Opas vanhemmille”

, , Kommentointi suljettu.

attwood-kansiAspergerin oireyhtymä – Opas vanhemmille ja asiantuntijoille on Tony Attwoodin vuonna 1998 kirjoittama ja vuonna 2005 suomennettu teos, jonka pitäisi löytyä jokaisen sellaisen henkilön kirjahyllystä, jota aihe edes teoriassa koskettaa. Teos on amerikkalaisesta taustastaan huolimatta yleismaailmallinen ja todella käytännönläheinen. Aspergerin oireyhtymää käsitellään pala palalta keskittyen yhteen aihepiiriin kerrallaan ensin kuvailemalla kutakin aluetta konkretisoiden todellisin esimerkein. Seuraavaksi esitellään erilaisia keinoja, joita vanhemmat tai opettajat voisivat käyttää. Jokaisen aihealueen lopussa on aina tiivistelmä käsitellystä aiheesta keinoineen.

Suurimman huomion saa sosiaalinen käyttäytyminen, jota käsitellään heti ensimmäisenä yleisen kuvailun jälkeen. Sosiaalisen käyttäytymisen kappale on niin kattava ja seikkaperäinen, että aikuiset Asperger-henkilöt hyötyvät sen lukemisesta. Saman voi sanoa myös kieltä käsittelevästä kappaleesta, jossa kuvaillaan keskustelutaitoja. Jotta teoksesta saisi kaiken hyödyn irti, pitäisi se lukea useampaan kertaan eri näkökulmasta, sillä teos on erittäin tiivis informatiivinen paketti.

Yksi huvittava piirre teoksessa on. Vaikka Attwood tähdentääkin, että Aspergerin oireyhtymää ei pitäisi käytännössä kuvailla autismin jatkumona vaan neurologisena häiriönä, joka ilmenee kehitysviivästymän ja epätavallisen kykyprofiilin yhteisvaikutuksena, niin silti hän siteeraa hyvin paljon juuri autististen ihmisten kokemuksia.