Empowerment-toiminta Suomessa

, , Kommentointi suljettu.

Emppitoimikuntaa APD:ssa 2011

Emppitoimikuntaa APD:ssa 2011

Kokemusosaaminen ja sen hyödyntäminen on yksi Empowerment-toiminnan tärkeimpiä tehtäviä, ellei tärkein.

Empowerment-toiminnan alkamisen voi sijoittaa ajallisesti vuoteen 2006. Heta Pukki ja joukko autisminkirjon aikuisia oli tehnyt Autismi- ja Aspergerlitolle aloitteen Ruotsin mallin mukaisen Empowerment-toiminnan käynnistämiseksi myös Suomessa. Tämä sai liitolta myötätuulta purjeisiin, ja toimeksiannon Empowerment-työryhmän perustamiseksi. Toiminnan vastuuhenkilöksi ja kokoonkutsujaksi nimettiin Heta Pukki. Empowerment-työryhmän perustava kokous pidettiin Tampereen Nääshallissa 15.01.2006. Työryhmän laatima toimintasuunnitelma hyväksyttiin liittohallituksessa ja sen perusteella haettiin projektia johon RAY myönsikin avustuksen vuosiksi 2007-2009. Empowerment-toiminan alkutaival on dokumentoitu hyvin Autisminkirjon aikuiset-sivustolla.

Projektin käynnistys

Empowerment-projekti käynnistyi elokuussa 2007.  Ensimmäisenä projektipäällikkönä toimi Jukka piippo ja projektisuunnittelijana Jan-Mikael Fredrikssson. Kesällä 2008 projektipäälliköksi vaihtui Jan-Mikael Fredriksson ja hänen tilalleen suunnittelijaksi palkattiin Lua Tuomi.  Osa Projektia hakeneista työryhmän jäsenistä jatkoi projektin ohjausryhmässä. Empowerment-projektin tavoitteeksi määriteltiin vertaistuen kehittäminen. Sen tehtävänä on ollut tukea autismikirjon henkilöitä, jotta he pystyvät itse hallitsemaan omaa elämäänsä, tiedostamaan oman erityisyytensä ja osallistumaan yhteiskunnan toimintaa sen tasa-arvoisina jäseninä.

Kokemusosaamisen korostaminen

Empowerment-toiminta muotoutui hieman erilaiseksi kuin Ruotsissa, korostuen Suomessa selvästi enemmän kokemusosaamiseen. Projektin aikana tuettiin olemassa olevia vertaisryhmiä, alettiin julkaista Puoltaja-verkkolehteä ja toteutettiin Empowerment-päivät Jyväskylässä 2008 ja Helsingissä 2009. Jälkimmäisten aikana järjestettiin myös ensimmäiset Empowerment-toimikunnan vaalit.

Empowerment-toimikunnan perustaminen

Empowerment-toimikunta perustettiin jatkamaan ja kehittämään projektin aikana syntyneitä hyviä käytäntöjä ja toimimaan yhteistyöelimenä autismikirjon kentän ja liiton välillä. Toimikunnan alkutaivalta luonnehti toiminnan suunnan hakeminen, kokonaisnäkemyksen muodostaminen. Toimikunta kokoontui säännöllisesti ja perusti sosiaaliseen mediaan (Facebook) oman ryhmänsä. Toimikunnan jäsenten roolit eli työtehtävät jaettiin toiminnan selkeyttämiseksi. Toimikunta teki autismialan esitteisiin parannuksia, järjesti APD (Autistic Pride Day) tapahtumia Helsingissä sekä tietysti järjesti Empowerment-päivät yhdessä vapaaehtoisten autisminkirjon jäsenten kanssa kahtena peräkkäisenä vuotena Espoossa ja Tampereella.

Empowerment-päivät

Empowerment-päivät ovat muodostuneet jo traditioksi ja niiden suosio on tasaisesti kasvanut vuodesta toiseen. Nämä ”emppipäivät” ovatkin Empowerment-toimikunnan vuoden päätapahtuma. Viime vuoden Empowerment-päivien teemana oli hyvinvointi. Tampereella Kissanmaan koululla pidetyillä neljänsillä seminaaripäivillä oli tarjolla erityisen paljon osallistavaa toimintaa erilaisine taidetyöpajoineen ja tuttuun tapaan sekä ns. asiantuntijaluentoja että kokemusosaajaluentoja. Kaikki luennoitsijat olivat siis asiantuntijoita omalla sarallaan. Empowerment-päivillä onkin korostunut autismikirjon henkilöiden oma kokemusosaaminen. Tämä kokemusosaaminen ja sen hyödyntäminen on yksi Empowerment-toiminnan tärkeimpiä tehtäviä, ellei tärkein.

Nykyinen Empowerment-toimikunta

Tampereen Empowerment-päivillä järjestettiin myös toimikunnan vaalit. Näin saatiin valittua uusi Empowerment-toimikunta kaudelle 2012-2013. Uudessa toimikunnassa on kuusi autisminkirjon jäsentä ja yksi liittohallituksen asettama jäsen. Lisäksi on kaksi varajäsentä. Ilahduttavaa on se, että Empowerment-toimikunta on nyt valtakunnallisesti varsin tasaisesti jakautunut. Toimikunnassa on jäseniä Helsingistä, Turusta, Tampereelta, Lohjalta ja Oulusta. Näin voidaan välttää liika pääkaupunkikeskeisyys ja toimikunnan mahdollisuudet vaikuttaa ympäri maata kasvavat. Uuden Empowerment-toimikunnan jäsenet ovat Meri Lähteenoksa, Ari Hietikko, Mervi Piispanen, Heidi Lindholm, Jani Prittinen, Juha Ojaniemi ja liiton edustajana Mirjami Hagman. Varajäseniä ovat Janne Vainio ja Juha-Pekka Pyykönen.

Uudet toiminta-ohjeet

Empowerment-toimikunta sai viralliset toimintaohjeet valmiiksi syksyllä 2011 ja ne hyvksyttiin liittohallituksen kokouksessa. Tämä parantaa toimikunnan vakavastiotettavuutta ja selkeyttää sen toimintaa. Toimintaohjeissa määritellään mm. toimikunnan rooli ja tehtävät.

Empowerment-toimikunta on osa Autismi- ja Aspergerliiton toimintaa. Toimikunta toimii itsenäisesti ja liittohallituksen sekä jäsenyhdistysten suuntaan vuorovaikutteisesti, tiedottaen omasta toiminnastaan. Toimikunnan tarkoitus on toimia niin, että autismikirjon henkilöt voimaantuvat ja valtaistuvat ja heidän osallisuutensa yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä mahdollistuisi. Toimikunnalla on velvollisuus tiedottaa toiminnastaan avoimesti. Toimikunnan ulkoinen tiedotus on osa liiton tiedotustoimintaa. Pääasiallisina tiedotuskanavina toimivat verkkolehti Puoltaja sekä Autismi-lehti.

Uusia tuulia

Uusina tuulina tulevaisuuteen Empowerment-toimikunta vahvistaa yhteistyötä eri paikallisyhdistysten kanssa. Tämän mahdollistaa toimikunnan jäsenten jakautuminen eri puolille Suomea. Puoltaja-verkkolehteen sekä Autismi-lehteen tulee toimikunnan oma palsta. Toimikunta pyrkii reagoimaan välittömästi sekä kentältä tuleviin, että liittohallituksen kokouksissa esille tuleviin autismin kirjon kannalta oleellisin asioihin. APD- päätapahtuma Helsingissä on nyt myös toimikunnan päävastuualueena. Päätapahtumaan linkitetään tapahtumia eri puolelta Suomea APD:n aikana. Empowerment-toimikunta valmistautuu myös jo tämän vuoden syksyllä tuleviin Empowerment-päiviin, jotka saadaan Lohjalle. Toimikunta on saanut valmiiksi ohjevihkosen ”emppi-päivien”  järjestämisestä,  jota jäsenyhdistykset voivat hyödyntää valmistellessa Empowerment-päiviä yhdessä toimikunnan kanssa. Empowerment-toiminta on haasteellista vapaaehtoistyötä parhaimmillaan. Sen on todistanut ja mahdollistanut lukuisten vapaaehtoisten autismin kirjon jäsenten aktiivinen osallistuminen.