Empowerment-toimikunnan vaalit 2011

, , Kommentointi suljettu.

Empowerment-päivät ovat pian käsillä ja luvassa on myös Empowerment-toimikunnan vaalit. Tänä vuonna erovuorossa on kolme toimikunnan jäsentä (Jani ”Moo” Höglund, Ilkka Pitkänen ja Juhana Bäckman) ja heille tulisi siis valita korvaajat. Ehdolle on asettunut viisi vahvaa tekijää. Emppipäivien osallistujat päättävät, ketkä kolme pääsevät pisimmälle.

 

1. Juha-Pekka Pyykönen

Olen Juha-Pekka Pyykönen, ikää 26 vuotta.

Olen ollut Puoltajan kolumnin kirjoittaja nimellä ruosteinen ritari ja pitänyt taukoa kirjoittamisesta noin puolentoista vuoden ajan.Aikaisemmin olen ollut empowerment toiminnassa vapaaehtoisena mukana, ja olen viimeksi ollut ehdokkaana 2009 tähän kyseiseen toimikuntaan. Haluaisin olla mukana kehittämässä tätä meidän itsemme näköiseksi.

 

2. Juha Ojaniemi

Olen Juha Ojaniemi, 44-vuotias perheenisä Turusta. Toimin esimiestehtävässä IT-alan yrityksessä.

Olen toiminut useissa yhdistyksissä rivitoiminnan lisäksi hallitusvastuussa, hallituksen puheenjohtajana, rahastonhoitajana ja sihteerinä. Kahta uutta yhdistystä olen ollut perustamassa maahamme. Hallitustehtävissä olen toiminut myös IT-alan yrityksissä.

Radioäänenä minua on kuultu Turussa, Tampereella ja Helsingissä paikallisradioiden vapauduttua 80-luvun lopulla. Olen takavuosina ollut
päätoimittajana talousasioihin keskittyvässä verkkolehdessä. 90-luvulla asuessani Turun kaupungin vuokra-asunnossa, toimin aktiivisesti
asukasdemokratiassa sekä paikallisesti että koko kaupungin laajuisesti.

Ihmisoikeudet ja ihmisten tasa-arvoasiat ovat minulle tärkeitä.

Mielestäni me ASD-ihmiset olemme yhteiskunnan (vielä toistaiseksi) huonosti hyödyntämä voimavara. Koska olemme tutustuneet omiin rajoitteisiimme ja vahvuuksiimme uskoakseni keskimääräistä enemmän, voimme toimia esimerkkeinä siitä miten ihmiset voivat sekä omiin että toisten ominaisuuksiin perehtymällä oppia ymmärtämään toisiaan paremmin.

 

3. Janne Vainio

Olen Janne Vainio, Suomen Asperger-yhdistyksen entinen puheenjohtaja ja yksi perustajajäsenistä. Lähdin uudelleen mukaan autismikirjotoimintaan vuoden 2006 aikana. Ensimmäisen kerran olin mukana vuonna 2000, jolloin sain AS-diagnoosin. Olen toiminut Empowerment-toimikuntaa edeltäneessä Empowerment-työryhmässä ja sen jälkeen Autismi- ja Aspergerliiton hallituksessa nyt tänä vuonna päättyvän kauden ajan.

Taustalla minulla on laaja järjestökokemus sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisiä opintoja. Koulutukseltani olen filosofi, ja olen usein takastellut autismikirjon ilmiöitä ja autismikulttuuria yhteiskuntafilosofisesta näkökulmasta unohtamatta kuitenkaan lääketieteellisten näkökohtien oikeutusta. Medikalisointiin olen suhtautunut kriittisesti, mutta en yksioikoisen torjuvasti.

Peruslähtökohtanani on kuitenkin ollut kartoittaa autismikirjon ja autismikulttuurin vahvuuksia – heikkouksien ohella – suhteessa NT-yhteiskuntaan ja valtakulttuuriin. Näkökulmana ei voi olla pelkästään, minkälaista tukea me tarvitsemme vaan myös mitä meillä on valtakulttuurille annettavana.

 

4. Antti Selki

Nimeni on Antti Selki. Olen 20-vuotias nuorimies. Kotikuntani on tällä hetkellä Helsinki ja myös asun Hesassa.

Haluaisin kertoa vähän vaaliteemastani, eli nuorten ja aikuisten Asperger-vertaisryhmien kehittämisestä. Tällä tarkoittaisin sitä, että miten saada nuoria Asperger-ihmisiä vertaistukiryhmiin ja haluaisin samalla panostaa siihen, että heidät saisi ymmärtämään millaisia nämä vertaistoiminnot ovat ja pitää pienen esitelmän siitä,  jotta nuoremmat Asperger-ihmiset pääsisivät omalla paikkakunnallaan mukaan toimintoihin. Samalla haluaisin panostaa siihen, että minkälaiset mahdollisuudet nuorilla Asperger-aikusilla on päästä mukaan työelämään eli minkälaisin keinoin työllistyä (esim. tukityöllistyminen) ja kehittää muutenkin erilaisia keinoja, millä päästä elämässä eteenpäin.

 

5. Heidi Lindholm

Olen Heidi Lindholm, 31-vuotias yliopisto-opiskelija Helsingistä. Sain Asperger-diagnoosini 2001 ja olen siitä lähtien ollut aktiivinen as-vertaistukiryhmissä Helsingissä, ensin SAYn ja myöhemmin ASYn. Kuulun Suomen Aspeger-yhdistyksen (ASY) hallitukseen. Lisäksi vedän toisen assiaktiivin kanssa ASYn taideryhmää. Olen myös aktiivinen verkkolehti Puoltajissa.

Koska olen ollut assiporukoissa niin kauan, minulla on kokemusta assien välisestä yhteistyöstä. Olen yleensä aika käytännönläheinen assijutuissa ja minulle on tärkeää että asiat oikeasti hoidetaan sen sijaan että vaan suunnitellaan.

Vaaliteemani on opiskelijat ja mielenterveys. Oma kokemukseni (ja olen kuullut tätä muiltakin) on että assit vieläkin jätetään yksin ongelmiensa kanssa yliopistossa, mikä johtaa stressiin, mielenterveysongelmiin ja siihen että yliopistoasseista tulee ”väliinputoajia”. Iso osa yliopistoasseista on liian korkeatasoisia saamaan tukitoimia, vaikka he eivät kuitenkaan pärjää yliopistolla ilman erityistukea. Jos pääsen Empowerment-toimikuntaan, yritän edistää assiopiskelijoiden mielenterveyttä, muun muassa olemalla yhteydessä Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiöön AS:sta.