Elämän kirja-ryhmä

, , Kommentointi suljettu.

Autismisäätiö toteuttaa autismin kirjon aikuisille suunnatun ammatillisesti ohjatun vertaisryhmän. Ryhmäläiset saavat ohjausta oman kirjan sitomiseen ja elämäntarinan työstämiseen. Elämän kirjaa tehdessä ryhmäläinen saa tilaisuuden turvallisessa tilanteessa hahmotella ja jäsentää elämäntarinaansa omaan tahtiinsa edeten. Elämäntarina voi olla myös pienistä paloista koottu, menetelmiä voi olla esim. kirjoittaminen, piirtäminen tai valokuvien käyttäminen.

Ryhmä kokoontuu maanantaisin 12.4 – 14.6.2010 (tarvittaessa vielä maanantaina 21.6) klo 13.30 – 15.00 Autismisäätiöllä osoitteessa Kuortaneenkatu 7 B , 2 krs. Helsinki

Lisätietoa ryhmistä antaa Reetta Sollasvaara. reetta.sollasvaara@autismisaatio.fi , p. 045 6366 675

Ilmoittautumiset 3.4.2010 mennessä.

Haastattelemme jokaisen ryhmään hakeutuvan ennen toiminnan alkua ja arvioimme ryhmän sopivuutta hakijan elämäntilanteeseen. Sopivuuteen vaikuttavat esim. ryhmään hakeutuvien voimavarat muun toiminnan kuten opiskelun ohella, halukkuus narratiiviseen työskentelyyn ja tuen tarve sosiaalisissa tilanteissa. Toiminta on RAY:n tukemaa ja maksutonta osallistujille.