Aspergerin oireyhtymään liittyvä elämänlaatu -tutkimukseen tarvitaan osallistujia

, , Kommentointi suljettu.

Opiskelen Oulun yliopistossa puheterapeutiksi ja teen pro gradu -tutkielmaa aiheesta Aspergerin oireyhtymään liittyvä elämänlaatu. Työn ohjaajana toimii Logopedian professori Matti Lehtihalmes. Selvitän pro gradu -tutkielmassani aikuisten Asperger ihmisten elämänlaatua. Tämä on erityisen tärkeä aihe, sillä aikaisempaa tietoa tästä aiheesta ei ole Suomessa ja koko maailmassakin hyvin vähän. Osallistu tutkimukseen ja ota yhteyttä sähköpostiini. Mari Mäkipaakkanen marimaki(at)mail.student.oulu.fi

Tutkimustiedote

Aspergerin oireyhtymään liittyvä elämänlaatu

Pro gradu -tutkimukseni tarkoituksena on selvittää vaikuttaako Aspergerin oireyhtymä elämänlaatuun. Lisäksi tutkimuksessa verrataan henkilöiden, joilla on Aspergerin oireyhtymä, elämänlaatua vertailuaineiston elämänlaatuun. Vertailuaineisto koostuu taustatekijöiltään, kuten ikä ja sukupuoli, yhteen sovitetusta aineistosta.

Tutkimus toteutetaan kyselytutkimuksena Maailman terveysjärjestö WHO:n WHOQOL-BREF elämänlaatumittarilla sekä taustatietolomakkeella postitse. Vastaajien henkilöllisyys ei tule ilmi lähettämisen jälkeen eikä nimiä tai henkilötietoja tallenneta tutkimuksen missään vaiheessa. Tutkimukseen voivat osallistua kaikki yli 18-vuotiaat henkilöt, joilla on diagnosoitu Aspergerin oireyhtymä.

Jos olette yli 18-vuotias ja teillä on diagnosoitu Aspergerin oireyhtymä, niin voitte osallistua tutkimukseen, mikäli niin haluatte. Lähettäkää yhteystietonne sähköpostitse osoitteeseen marimaki@mail.student.oulu.fi ja Teille lähetetään postitse kyselytutkimus. Jos haluatte lisätietoja tästä tutkimuksesta, voitte ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Mari Mäkipaakkanen
Logopedian opiskelija, HuK
Humanistinen tiedekunta
Oulun yliopisto
marimaki@mail.student.oulu.fi

Tutkimustiedote pdf-muodossa