Seksuaalikasvatushankkeessa kokemusasiantuntijoiden ääni pääsee kuuluviin

, , Kommentointi suljettu.

kukkajamehilainenKokemusasiantuntijat ovat tärkeässä roolissa huhtikuussa alkaneessa Autismisäätiön seksuaalikasvatushankkeessa, jossa tuotetaan autismin kirjoon kuuluville nuorille ja aikuisille seksuaalikasvatusopas.

–       Hankkeen alussa autismin kirjoon kuuluvat kokemusasiantuntijat toimivat ryhmissä ja pohtivat kohderyhmän oman seksuaalisuuden toteuttamiseen, seksuaaliterveyteen ja ihmissuhteisiin liittyviä neuvontatarpeita, kertoo hankkeen työntekijä Jonna Oksanen.

Oppaan kohderyhmään kuuluvat esimerkiksi Asperger-henkilöt, mutta oppaasta voivat hyötyä myös ADHD- ja Tourette-henkilöt sekä muut, joilla on samanlaisia haasteita arjessaan.

Oppaan lisäksi hanke tuottaa vanhemmille sekä opettajille ja ohjaajille tarkoitetun käsikirjan, joka tuo apua seksuaaliasioiden neuvontaan autismin kirjon piirteitä omaaville nuorille ja aikuisille.

–       Oman seksuaalisuuden toteuttamiseen liittyvät ongelmakohdat ovat hankkeen kohderyhmällä osaksi erit kuin valtaväestöllä ja siksi on tarpeen tuottaa kohderyhmälle erityisesti suunnattua seksuaalikasvatusmateriaalia, sanoo Oksanen.

Samankaltaisuuksia kuitenkin löytyy myös. Ihmissuhteiden muodostamisessa ja ylläpidossa kaikkia askarruttavat samat asiat: toisen tunteiden ja eleiden tulkinta oikein, parisuhteen ylläpitämisen taito ja oman erillisyyden säilyttäminen suhteessa.

Oppaan sisällön omaksumisen tueksi hankkeessa on suunniteltu tuotettavan tukimateriaaleja, joita voisivat olla esimerkiksi erilaiset pelit tai videot.

–       Myös kohderyhmän oppimistyyli on otettava hyvin huomioon, jotta hankkeessa tuotettavat materiaalit ovat käyttökelpoisia, toteaa Oksanen.

Hankkeessa on suunniteltu kohderyhmään kuuluvien henkilöiden vertaisryhmiä syksyksi Seinäjoelle ja Ouluun. Vertaisryhmissä käsitellään positiivisessa hengessä ja toiminnallisesti oman seksuaalisuuden toteuttamiseen, seksuaaliterveyteen ja ihmissuhdetaitoihin liittyviä asioita. Ryhmät ovat ammattitaitoisen työntekijän vetämiä, maksuttomia ja avoimia kaikille kohderyhmään kuuluville nuorille ja aikuisille.

–       Kokemusasiantuntija- ja vertaisryhmät ovat tärkeässä roolissa, kun hankkeessa luodaan seksuaaliasioiden käsittelyyn toimintamalleja, jotka sitten myöhemmin löytyvät oppaasta ja käsikirjasta, valottaa Oksanen.

Vertaisryhmien ajoista ja paikoista tiedotetaan heti kun ne varmentuvat kesän aikana.

Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa kolmivuotisessa hankkeessa Autismisäätiön yhteistyökumppaneita ovat Autismi- ja Aspergerliitto, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Sexpo-säätiö ja Uudenmaan vammaispalvelusäätiö.

seksuaalikasvatushanke, Autismisäätiö

Autismisäätiön logo

Ray_logo

 

Lisätietoja voi kysyä hankkeen työntekijältä:

Jonna Oksanen
seksuaalikasvatushankkeen projektisuunnittelija
puh. 044 754 9333
sähköposti: jonna.oksanen@ autismisaatio.fi