Empowerment – Voima ja valtaa vaikuttaa

, , Kommentointi suljettu.

Voimauttavaa Juhannusta!

Voimauttavaa Juhannusta!

Mitä se on? Empowerment = voimaantuminen ja valtaistuminen

Wikipedian mukaan ”Voimaantumisella (valtaistuminen, empowerment) tarkoitetaan ihmisten ja ihmisyhteisöjen kykyjen, mahdollisuuksien ja vaikutusvallan lisääntymistä.”

Miksi empowermentia tarvitaan?

Hyvä kysymys. Kyse ei ole niinkään, tarvitaanko sitä yleensä, vaan tarvitsetko sinä. Olen havainnut yhä uudelleen valittamisen kulttuuria, jossa ikään kuin odotetaan jonkun toisen muuttavan odottajan oman elämän paremmaksi. Tavallaan tuntuu siltä, että yhä harvempi on aikuistunut. Lapsuudessa toiset tekivät elämäämme liittyviä päätöksiä ja pitivät meistä huolta. Aikuisuudessa avaimet hyviin päätöksiin ja omaan tyytyväisyyteen on itsellä. Esteenä näiden avaimien käyttämiseen voi olla huono omanarvontunto, johon tarvitaan voimaantumista ja parempaa oman itsen tuntemista. Esteenä voi myös olla se, ettei ole tajunnut omia mahdollisuuksiaan vaikuttaa omaan elämäänsä. Tähän tarvitaan valtaistumista.

Empowerment hyödyttää jokaista

Empowermentiin liittyvät asiat ovat erityisen lähellä vähemmistöryhmiä, koska ne auttavat ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja itsemääräämisoikeuden laajentamisen työvälineinä. Mutta se ei ole pelkästään vähemmistöjen asia, vaan kaikkien. Tai toisaalta voidaan ajatella niinkin, että sinä ja minä olemme kumpikin vähemmistöryhmä, koska meitä kumpaakin on vain yksi.

Empowerment alkaa omasta itsestä

Sen sijaan, että valittaisimme, miten toiset tekevät huonoja päätöksiä tai eivät tee tarpeeksi, voimme alkaa itse tehdä oikeaksi uskomiamme asioita. Yhteisiin asioihin vaikuttamisenkaan ei tarvitse rajoittua ihmisten valitsemiseen luottamustehtäviin ja sen jälkeen pelkkään valittamiseen.

Tee itsessäsi se muutos, minkä haluat nähdä maailmassa.
– Gandhi

Mitä minä muka voin tehdä vaikuttaakseni yhteisiin asioihin?

Kerron tässä muutamia esimerkkejä. Osa esimerkeistä perustuu omiin kokemuksiini. Osan olen kuullut viisaammilta.

Tiedä, mitä uskot hyväksi, ja toimi sinnikkäästi sen mukaisesti.

Varsinkin sen tekeminen, minkä uskoo hyväksi, vaatii rohkeutta. Entä jos enemmistö ihmisistä onkin eri mieltä, ja mukautuminen olisi helpompaa? Muutosta ei synny mukautumalla. Muutos edellyttää sinnikkyyttä ja periksiantamattomuutta, sekä kykyä ja halua perustella omat näkemyksensä. Tekeminen puhuu silti voimakkaammin kuin sanat. Vaikka kukaan muu ei tekisi niin kuin sinun mielestäsi olisi oikein, tee sinä silti niin ja perustele toimintasi heille, jotka kysyvät.

Järjestötoiminta

Yhdessä toisten samanmielisten kanssa voi olla helpompaa vaikuttaa asioihin. Kaikkea ei silloin tarvitse jaksaa yksin. Yhdistyksen tekemiset ja lausunnot voivat myös tulla laajemmin huomatuiksi. Tutki, onko jo olemassa sellaista yhdistystä, joka ajaa oikeaksi katsomiasi asioita. Jos sellaista ei löydy, voit perustaa uuden yhdistyksen. Yhdistyksen perustamiseksi tarvitset pari muutakin perustajajäsentä. Toki yhdessä muiden kanssa voi toimia myös rekisteröitymättä yhdistykseksi. Toisten kanssa voi vertailla näkemyksiä ja kokemuksia, ja toisilta voi aina oppia jotakin.

Keskustelu vaikuttajien kanssa

Presidentti, ministerit, kansanedustajat, kunnanjohtajat, valtuutetut, lautakuntien jäsenet, viranhaltijat, päälliköt, avustajat: he ovat kaikki ihmisiä. Heillä on vain rajalliset tiedot niistä asioista, joista he joutuvat tekemään ratkaisuja. Kertomalla heille, minkä sinä uskot oikeaksi, ja perustelemalla sen, annat heille tärkeää lisätietoa. Oman kokemukseni mukaan paras lähtökohta on tarjota apuaan sen sijaan että tarjoaa valituksia. Jos joku ei lämpene asiallesi, kannattaa silti muistaa sinnikkyys. Jossakin vaiheessa joku toinen ihminen valitaan hänen tehtäväänsä, ja tuo toinen ihminen saattaa olla vastaanottavaisempi. Mitä korkeampi virka, sitä todennäköisemmin viranhaltijalla on avustaja jonka kautta voit saada viestisi perille. Viestintään voit käyttää puhelinta, sähköpostia, kirjeitä jne. Ja tietysti voit pyrkiä myös henkilökohtaisiin tapaamisiin.

Joukkotiedottaminen

Suuremman yleisön voit tavoittaa perustamalla omat verkkosivut (sivuston, blogin jne.). Voit myös osallistua seurattuihin verkkokeskusteluihin. Lehdet julkaisevat yleisönosastokirjoituksia. Muotoilemalla asiasi kiinnostavasti saatat saada radio- tai televisiotoimittajan kiinnostumaan asiastasi.

Tieteellinen tutkimus

Sinulle tärkeä asia voi saada perusteluilleen lisää pontta, jos perusteluiden takeeksi voidaan esittää tutkimustuloksia. Tutustu julkaistuihin tutkimuksiin. Yliopistoilla on verkkopalveluita, joista voit etsiä asiaasi käsitteleviä julkaisuja. Jos asiaa ei ole tutkittu lainkaan, voit pyrkiä löytämään asiasta kiinnostuvan tutkijan tekemään juuri siitä asiasta tutkimuksen.

Marssimaan kadulle!

Joskus asialle saa näkyvyyttä järjestämällä mielenosoituksen. Mielenosoituksen ei silti aina tarvitse olla pelkkää kylttien kanssa kävelemistä. Pride-tapahtumia ja muita näkyviä yhteisiä kokoontumisia näkyvillä paikoilla voi sopia muiden kanssa, kuten piknikkejä ja muuta yhteistä ajanviettoa.

Kantelu

Viranomaisasioissa on mahdollista tehdä kantelu, jos katsoo tulleensa virheellisesti kohdelluksi viranomaisen käsittelemässä asiassa. Kantelun voi tehdä mm. kyseisen yksikön esimiehelle, aluehallintovirastolle, tai asiasta vastuussa olevalle ministeriölle. Kantelun voi tehdä myös eduskunnan oikeusasiamiehelle tai valtioneuvoston oikeuskanslerille. Viranomaisen pitää liittää antamaansa päätökseen valitusosoitus, jossa kerrotaan myös, minne päätöksestä voi valittaa.

…ja vain oma mielikuvituksesi on rajana

Esitin tässä vain muutamia käytännön tapoja pyrkiä vaikuttamaan asioihin. Tärkeintä on sinnikkyys. Mitä isompaan asiaan haluat muutosta, sitä kauemmin muutoksen syntyminen yleensä kestää. Vaikuttamista voit tehdä omassa perheessäsi, ystäväpiirissäsi, taloyhtiössäsi, koulussasi, työpaikallasi, kaupunginosassasi, kunnassasi, maassasi ja yli valtioiden rajojen. Mutta kaikki lähtee sinusta itsestäsi!

 

Teksti: Juha Ojaniemi

Kuva: Janne Fredriksson