Asumispalveluvastaava auttaa mielekkäälle asuinuralle

, , Kommentointi suljettu.

Katariina Lahtinen.

1) Kertoisitko hieman itsestäsi?

Nimeni on Katariina Lahtinen, olen 43-vuotias. Toimin asumispalveluvastaavana ASPAn Lohjan toimipisteessä.

2) Miten päädyit asumispalvelujohtajaksi?

Hain itse paikkaa. Olen aikaisemmin toiminut Etevan vastaavana ohjaajana. Nyt alkaa 13. vuosi ASPAssa.

3) Mitä tarkoittaa asumispalvelu?

Asumispalvelu tarkoittaa kaikkea sitä tukea ja ohjausta, jota työntekijämme voivat antaa. Tärkeintä on, että asiakas kokee asumisensa mielekkääksi ja pärjää omassa asunnossaan.

Ryhmätoimintoja ovat kehitysvammaisille ASPA-ilta keskiviikkoisin ja mielenterveyskuntoutujille Emmätiiä-ryhmä tiistaisin.

4) Kenelle asumispalvelut yleensä suunnataan?

Ajattelen, että ne suunnataan ihmisille, jotka tarvitsevat tukea asumisessa. Yleensä palvelumme tarjotaan Lohjan kaupungilta ostopalveluna, mutta se on asiakkaille ilmaista. ASPAan voi hakeutua myös itse, mutta harvemmin tätä kautta tulee asiakkaita.

5) Mitä kautta yleensä pääsee ASPA-palveluiden asiakkaaksi?

Keskustelemalla halukkuudesta ASPAn asiakkuuteen oman sosiaalityöntekijän kanssa. Esimerkiksi mielenterveyspalveluiden sosiaalityöntekijän kanssa.

6) Onko mielestäsi asumispalveluissa huomioitu esimerkiksi autismin kirjon ihmisten tarpeet?

Asumispalvelut on räätälöity jokaiselle yksilöllisesti, mutta se riippuu työntekijöiden koulutuksen saannista. Kuitenkin ASPA on hyvin koulutusmyönteinen ja antaa työntekijöilleen laadukasta koulutusta. Vaikka työntekijöillämme ei olekaan asiaan täsmäkoulutusta, he tekevät laadukasta työtä. Se on hyvä asia.

7) Mitä työnkuvaasi kuuluu?

Ensisijaisesti toimin toimintayksikön työntekijöiden esimiehenä ja hoidan hallinnolliset, kuten talouteen liittyvät asiat, esimerkiksi laskutukset ja budjetoinnit. Työhöni myös kuuluvat muun muassa kehityskeskustelut, suunnitelmat, koulutuspäivät ja toimintasuunnitelmien kirjoittaminen. Verkostoyhteistyö on todella tärkeää työssäni. Lisäksi teen tarpeen vaatiessa myös asiakastyötä. Sitten työnkuvaani kuuluu myös asuntojen hankinta ASPA-säätiön kautta.

8) Liittyykö ammattiisi ulkopuolisten silmissä harhakäsityksiä?

Ihmiset eivät tiedä, mitä on asumispalvelutyö. Ihmisillä ei ole paljoa tietoa siitä. Uskon, että verkostokumppaneilla kuten mielenterveyspalveluilla on selkeästi tiedossa, mutta toki kerron mielelläni työstäni ihmisille, jos he sitä kysyvät.

9) Mistä sinä pidät eniten ja mistä vähiten työssäsi?

Eniten pidän siitä, että työ on itsenäistä. Pidän työskentelystä muiden ihmisten kanssa. Meillä on mukavat asiakkaat. Parasta on se, että ihmisten kanssa voi tehdä asioita. Vähiten mukava juttu työssäni on sellainen, jos asiakkaalle ei löydy sopivaa palvelua.

10) Minkälaisia ohjenuoria annat ihmisille, jotka haluavat tulevaisuudessa tehdä työtä asumispalvelualalla?

Perussääntönä, että ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti yli diagnoosirajojen. Se on tärkein lähtökohta.

11) Terveisiä Puoltajan lukijoille?

Minut haastatellut toimittaja oli ammattitaitoinen.

Tietonurkka: ASPA-palvelut

ASPA Palvelut Oy tuottaa yksilöllisiä ja itsenäistä elämää tukevia asumispalveluja eri tavoin vammaisille ihmisille, mielenterveyskuntoutujille ja muille erityisryhmille. Toimintamme ulottuu Utsjoelta Helsinkiin. Arvomme ovat ihmisen kunnioittaminen, turvallisuus ja ammatillisuus, jotka luovat vahvan pohjan asiakaslähtöiselle, ihmisen kokoiselle toiminnalle.

Muuta: http://www.aspapalvelut.fi