Kysely vammaisten ihmisten syrjintäkokemuksista

, , Kommentointi suljettu.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteuttaa vuoden 2016 aikana selvityksen, jonka tavoitteena on saada tietoa vammaisten ihmisten arjen syrjintäkokemuksista. Selvityksen aineisto kerätään pääasiassa verkkokyselyllä, jossa kartoitetaan seuraavia aiheita:
  • tietoisuus omista oikeuksista
  • näkemykset ja kokemukset syrjinnästä
  • kokemukset syrjinnästä tavaroiden ja palveluiden tarjonnassa
  • kokemukset syrjinnästä työelämässä
  • kokemukset verkkopalveluiden saavutettavuudesta.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu haluaa selvittää vammaisten ihmisten arjen syrjintäkokemuksia, koska siitä ei ole olemassa aikaisempaa tutkimustietoa. Tämän selvityksen tarkoituksena on paikata tiedon puutetta tässä asiassa. Tulokset esitellään täysin anonyymisti.

Lisätietoa ja verkkokyselyn vastauslomakkeen löydät täältä.