EU-rahoitteinen ASDEU-projekti tarjoaa autismikirjon ihmisille tilaisuuden vastata kyselyyn

, , Kommentointi suljettu.

Euroopan Unionin neljässätoista jäsenmaassa on käynnistunut Euroopan komission rahoittama hanke nimeltä Autism Spectrum Disorders in Europe (ASDEU), jonka tarkoituksena on muun muassa lisätä autismikirjon oireyhtymiä koskevaa ymmärrystä, tietoa autismikirjon oireyhtymien ohessa usein esiintyvistä liitännäissairauksista, löytää autismikirjon oireyhtymiä indikoivia biomarkkereita, lisätä tietoa autismikirjon ihmisille kehitetyistä tehokkaista tukimuodoista ja kouluttaa autismialan ammattilaisia. Lisäksi on tarkoitus kehittää Euroopan Unionille autismikirjon oireyhtymiä koskeva julkinen terveydenhuolto-ohjelma.

Hankkeessa on mukana yliopistoja, asiantuntijalaitoksia ja hyväntekeväisyysjärjestöjä. Euroopan maissa toimivien autismialan järjestöjen kattojärjestölle Autism-Europelle on annettu tehtäväksi laatia autismikirjon ihmisten terveyteen ja sosiaaliseen inkluusioon eli sosiaalisen syrjäyttämisen vastakohtaan liittyviä toimintasuosituksia Euroopan päättäjille. Hankkeessa ei valitettavasti ole lainkaan autismikirjon ihmisten omaa edustusta mukana, mutta hankkeen kotisivulta löytyy (suomennettu) kysely, joka on tarkoitettu myös autismikirjon ihmisille. Kyselyyn voi vastata 15.2. asti ja se löytyy täältä.