Autismin talvipäivien 2015 luentojen kuvauksia

, , Kommentointi suljettu.

Aktiivinen vaikuttaminen ja vaikuttamisen mahdollisuudet yhdistysten vertaistoimijoilla

Ari Hietikko: Autismi- ja Aspergerliiton hallituksen jäsen, Suomen Aspergeryhdistyksen hallituksen jäsen, Puoltaja- verkkolehden päätoimittaja, Autismi-lehden lehtitoimikunnan jäsen, vertaisryhmän vetäjä, kokemuskouluttaja, työharjoittelija Autismi- ja Aspergerliitossa, Asperger-aikuinen.

Kerron Puoltajasta eli autisminkirjon julkaisusta, sen toiminnasta ja siitä, miten se linkittyy vertaistoimintaan myös yhdistystoiminnassa. Pääosa Puoltajaan kirjoittavista ovat aktiiveja neurokirjon yhdistyksissä ja järjestöissä. Puoltaja tavoittaa helposti eri puolella Suomea olevat yhdistykset johtuen lehden luonteesta (verkkojulkaisu). Puoltaja toimii vapaaehtoisvoimin ja omalta osaltaan toimii voimaannuttavana välineenä autisminkirjon ihmisille. Kerron myös omista kokemuksista järjestö- ja yhdistystoiminnassa. Olen aktiivisesti mukana monenlaisessa toiminnassa liittyen autisminkirjoon.

Janne Nevalainen: Suomen Aspergeryhdistyksen puheenjohtaja, sekä Autismi- ja Aspergerliiton hallituksen jäsen. Käsittelen puheenvuorossani aktiivista vaikuttamista vapaaehtoistoiminnassa

Ilkka Nygrén: Autismi- ja Aspergerliiton hallituksen jäsen, Suomen Autismiyhdistyksen puheenjohtaja, Autismi- ja Aspergerliiton sekä ADHD-liiton Kuluttajaparlamentin edustaja, Suomen ADHD-aikuiset varapuheenjohtaja, työharjoittelija ADHD-liitossa, kokemuskouluttaja, 28-vuotias Asperger- ja Adhd-aikuinen.

Kerron kokemuksista toiminnasta yhdistyksissä ja vaikuttamiselimissä neurokirjolaisen silmin. Kerron myös kokemuksia oireisten itsensä äänen kuulumisesta päätöksenteossa ja esitän parannusehdotuksia.