Autismi- ja Aspergerliiton kannanotto: Jari Tervon väite autistisesta kansasta harhaanjohtava

, , Kommentointi suljettu.

Jari Tervo esitti HS:n haastattelussa (10.9.) väitteen suomalaisten olevan autistinen kansa. Tällainen yleistys ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Autismi on neurobiologinen kehityshäiriö. Diagnosointiin ei riitä pelkkä ”autismitesti”, vaan diagnosointi edellyttää vaativaa moniammatillista osaamista.

Seulontatesti voi parhaimmillaan vain antaa viitteitä siitä, että henkilön voisi olla syytä hakeutua tarkempiin tutkimuksiin ja diagnosointiin. Tutkimusten mukaan autismikirjolla on noin yksi prosentti väestöstä, Suomessa n. 50 000 henkilöä. Kaikilla ihmisillä on joitakin yksittäisiä autistisia piirteitä jossain tilanteessa, mutta se ei tee kenestäkään autistista ihmistä. Autistinen-sana ei ole siis synonyymi yksin viihtyvälle, vaan aivan oma diagnosoitava kehityshäiriö.

Haastattelussa tuodaan esille autismiin liittyvät vaikeudet sosiaalisuudessa ja vuorovaikutuksessa. Nämä vaikeudet ovat autismikirjon henkilöllä todellisia, arkea ja sen sujumista haastavia ja haittaavia. Autismikirjon henkilöllä voi olla vaikeuksia tunnistaa ja ymmärtää muiden ihmisten tunnetiloja ja ilmaista omia tunteitaan. Samanaikaisesti hänellä voi olla vaikeuksia sekä sanallisessa että sanattomassa viestinnässä sekä vaikeuksia ymmärtää ja tulkita muiden ihmisten ajatuksia, tunteita ja toimia. Nämä piirteet yhdessä aisteihin liittyvien erityispiirteiden kanssa tekevät autismista monisyisen oireyhtymän, joka näyttäytyy eri ihmisillä hyvin yksilöllisesti ja jonka aiheuttamat vaikeudet arjesta selviytymisessä ovat hyvin yksilöllisiä.

Autismikirjon ihmiset eivät jättäydy syrjään omasta halustaan, vaan oireyhtymään liittyvien piirteidensä takia. He myös tulevat piirteidensä takia usein väärinymmärretyksi ja valtaväestön syrjimiksi. Heillä itsellään on myös usein halu olla toisten kanssa, mutta heillä ei ole sisäsyntyistä taitoa siihen. He kuitenkin voivat oppia olemaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja oppia nauttimaan toisten kanssa toimisesta.

Arvostamme Jari Tervon tekemää työtä rasismin kitkemiseksi Suomesta. Ymmärrämme, että Tervon tarkoitus ei ole leimata autismikirjon ihmisiä ja hyvä kun hän tuo esiin keskustelua autismista, mutta toivomme tulkintojen pohjautuvan todellisuuteen. Eli toivomme, että Tervo tekisi jatkossa tätä työtä leimaamatta yhtä vähemmistöryhmää.

 

Päivi Norvapalo
ohjaava opettaja
Autismi- ja Aspergerliiton puheenjohtaja

Tarja Parviainen
toiminnanjohtaja
Autismi- ja Aspergerliitto ry


Kannanotto Autismi- ja Aspergerliiton sivuilla 10.9.2016.

Lisää aiheesta Puoltajan lehtivinkeissä.