Aihe: tutkimukset ja tiede

Lääkäri valmistelee tutkimusta

Autismikirjon ihmisillä kohonnut riski kuolla ennenaikaisesti

, , 3 Comments

Tukholman karoliinisen instituutin tekemästä laajasta väestöpohjaisesta tutkimuksesta ilmenee, että autismikirjon diagnoosin saaneiden kuolleisuus on huomattavasti suurempaa kuin muulla väestöllä. Kuolemantapaukset sattuivat keskimäärin vain neljän vuoden kuluttua autismikirjon diagnoosin saamisesta. Eniten kuolemantapauksia sattui kehitysvammaisille autismikirjon naisille,…

Lue artikkeli →

Kiinalaiset tutkijat loivat autistisesti käyttäytyviä apinoita geeniteknologian avulla

, , Comment Closed

Muuntogeeniset Rett-apinat kiertävät kehää häkeissään, ottavat tavallista vähemmän kontaktia lajitovereihinsa ja stressaantuvat ihmisten tuijotuksesta niin paljon, että murisevat tutkijoille muita apinoita enemmän. Jotkut saavat tuijotuksesta suoranaisen sairauskohtauksen. Shanghain Biologisten tieteiden instituutissa työskentelevän aivotutkijan Zilong Qiu:n…

Lue artikkeli →

Autismikirjon ääni alkaa voimistua

, , Comment Closed

”Autismialan diskursseille on ollut tyypillistä  vastakkaisten kertomusten olemassaolo, jopa suoranaiset diskurssien väliset sodat.” Brittiläisessä Autscape-järjestössä toimiva hollantilainen Martijn Dekker luennoi Autismikirjon Empowerment-päivillä autismialan diskursseista ja siitä, miten IT- teknologian kehittyminen auttoi autismikirjon ihmisiä löytämään toisensa…

Lue artikkeli →

Aspergerin oireyhtymä haittaa usein opiskelua ja työntekoa

, , Comment Closed

Koulutusputki katkeaa osalla jo teini-iässä, toisten ongelmat alkavat vasta aikuisena Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön vuosina 2014 ja 2015 toteuttamassa Erityisiä urapolkuja -tutkimushankkeessa selvitettiin, millä tavoin Aspergerin oireyhtymä ja ADHD ovat vaikuttaneet ihmisten koulutus- ja urapolkujen…

Lue artikkeli →

Tutkimus Asperger-ihmisten kokemuksista julkisessa terveydenhuollossa

, , Comment Closed

Hanna Ahola selvitti Satakunnan ammattikorkeakouluun tekemässään hoitotyön opinnäytetyössään Asperger-ihmisten terveydenhuollossa kohtaamia ongelmia ja esteitä. Suurin osa vastaajista kertoi, että heidän on hankala käyttää julkisia terveyspalveluita esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden stressaavuuden ja julkisen terveydenhuollon toimitilojen aiheuttaman suuren…

Lue artikkeli →

Johtuuko autismikirjolaisten väsymys aivojen tulehdustilasta?

, , Comment Closed

Autismikirjon ihmisten uupumuksen on ajateltu johtuvan aistiylikuormituksen ja sosiaalisten tilanteiden aiheuttamasta stressistä sekä muistihäiriöiden kanssa toimimisen kuormittavuudesta. Ilmiö liittynee siihen, että autismin kirjon henkilöiden hermosto on lähtökohtaisen epävakaa: sympaattisen hermoston toiminta on liian vilkasta ja…

Lue artikkeli →

Fasilitointi ei sovellu puhevammaisen kommunikaatiomenetelmäksi

, , Comment Closed

Tutkimusten mukaan fasilitoidun kommunikaation avulla tuotetut viestit ovat pääsääntöisesti fasilitoijan tuottamia. Niin sanottua fasilitoitua kommunikaatiota esitellään julkisuudessa tasaisin väliajoin menetelmänä, jonka avulla puhumattomat autistit ja muut puhevammaiset pystyisivät ilmaisemaan itseään ja tuomaan esiin omia tarpeitaan. Kansainvälisen tiedeyhteisön keskuudessa…

Lue artikkeli →

Haastateltavia tutkimukseen:

, , Comment Closed

Välitän haastattelupyynnön tutkimusta varten: My name is Lynn Mutuku, a student at diak studying social work. I need to interview adults with asperger syndrome who can speak english. This is for my final thesis and…

Lue artikkeli →