Aihe: terveys ja hyvinvointi

Lääkäri valmistelee tutkimusta

Autismikirjon ihmisillä kohonnut riski kuolla ennenaikaisesti

, , 3 Comments

Tukholman karoliinisen instituutin tekemästä laajasta väestöpohjaisesta tutkimuksesta ilmenee, että autismikirjon diagnoosin saaneiden kuolleisuus on huomattavasti suurempaa kuin muulla väestöllä. Kuolemantapaukset sattuivat keskimäärin vain neljän vuoden kuluttua autismikirjon diagnoosin saamisesta. Eniten kuolemantapauksia sattui kehitysvammaisille autismikirjon naisille,…

Lue artikkeli →

Tutkimus Asperger-ihmisten kokemuksista julkisessa terveydenhuollossa

, , Comment Closed

Hanna Ahola selvitti Satakunnan ammattikorkeakouluun tekemässään hoitotyön opinnäytetyössään Asperger-ihmisten terveydenhuollossa kohtaamia ongelmia ja esteitä. Suurin osa vastaajista kertoi, että heidän on hankala käyttää julkisia terveyspalveluita esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden stressaavuuden ja julkisen terveydenhuollon toimitilojen aiheuttaman suuren…

Lue artikkeli →

Musiikin tekeminen terapeuttisena ilmiönä

, , Comment Closed

Olen työskennellyt syyskuusta alkaen työharjoittelijana Autismi- ja Aspergerliitossa osana ammatillista kuntoutuskurssia. Olen saanut harjoittelulta ja kuntoutuskurssilta paljon. Mukaan on tarttunut uudenlaista työkokemusta ja tietoa työkunnostani. Yksi asia, joka on edistänyt merkittävästi toipumistani on musiikki. Soitan pääsoittimenani bassoa, johon…

Lue artikkeli →

Paremman hoitokulttuurin puolesta

, , Comment Closed

Professori Merete Mazzarellan esseistiseen tyyliin kirjoittama Hyvä kosketus (2006) virittää monenlaisia mietteitä kaikkia koskevista aiheista, terveydestä ja sen hoitamisesta. Kirja on omistettu hänen yleislääkäriystävilleen. Mazzarellan mielestä yleislääkäreillä pitäisi olla nykyistä enemmän valtaa, koska he ovat kiinnostuneita ihmisestä…

Lue artikkeli →

Kohtaaminen terveydenhuollossa

Asperger-ihmisen kohtaaminen terveydenhuollossa

, , Comment Closed

              Autismin kirjolla olevilla ihmisillä esiintyy usein erityispiirteitä muun muassa vuorovaikutuksessa, epävarmuuden sietokyvyssä, aistimusten käsittelyssä sekä elimistön reagoinnissa lääkeaineisiin. Näiden erityispiirteiden huomioon ottaminen saattaa olla välttämätöntä hoidon esteettömyyden ja…

Lue artikkeli →

Seksuaalikasvatushankkeessa kokemusasiantuntijoiden ääni pääsee kuuluviin

, , Comment Closed

Kokemusasiantuntijat ovat tärkeässä roolissa huhtikuussa alkaneessa Autismisäätiön seksuaalikasvatushankkeessa, jossa tuotetaan autismin kirjoon kuuluville nuorille ja aikuisille seksuaalikasvatusopas. –       Hankkeen alussa autismin kirjoon kuuluvat kokemusasiantuntijat toimivat ryhmissä ja pohtivat kohderyhmän oman seksuaalisuuden toteuttamiseen, seksuaaliterveyteen ja ihmissuhteisiin…

Lue artikkeli →

Seksuaalisuus on kanavoimaton voima

, , 1 Comment

Autismin talvipäivät pidettiin tänä talvena Kuopiossa. 8. – 9. helmikuuta järjestetyn Autismi- ja Aspergerliiton vuotuisen kohokohdan teema oli tällä kertaa ”Osallisena kaiken ikää”. Tapahtuma keräsi sadoittain osanottajia Iso Valkeisen hotelliin muutaman kilometrin päähän kaupungin keskustasta….

Lue artikkeli →

Miten AS-kuntoutus voi mennä täysin pieleen

, , Comment Closed

Tämä tarina on karu. Sen päätepiste oli eläköityminen, hiljaisen uhrin osa tähän asti, kun olisin voinut kuntoutua työelämäänkin. N päätti asian toisin: ei voinut suvaita koulutustasossa ylempänä olevaa. N:llä oli hoitajakoulutus, hänet esiteltiin ”Asperger-asiantuntijana”. Siihen…

Lue artikkeli →

Asperger ja fyysinen vamma

, , Comment Closed

Minulla on pitkään ollut ongelmallinen suhde omaan kehooni. Olen nähnyt sen tavallaan vihollisena, jota häpeän. Tätä on jatkunut aikuisikään asti ja olen alkanut päästä siitä eroon vasta viime vuosina fyysisen treenaamisen kautta. Suurimmat syyt häpeään ovat…

Lue artikkeli →

Diagnoosin saamisen hankaluudesta

, , Comment Closed

Olen 25-vuotias nainen, ja sain AS-diagnoosin marraskuussa 2010. Siihen mennessä olin saanut paljon erilaisia AS:aan liittyviä lieveilmiöitä, kuten pahaa ahdistusta ja masennusta, sekä toimintakykyni oli romahtanut totaalisesti. Ihmettelin kovasti itsekin, että mistä johtuu, että olen…

Lue artikkeli →