Aihe: kommunikaatio ja viestintä

Autismikirjon ääni alkaa voimistua

, , Comment Closed

”Autismialan diskursseille on ollut tyypillistä  vastakkaisten kertomusten olemassaolo, jopa suoranaiset diskurssien väliset sodat.” Brittiläisessä Autscape-järjestössä toimiva hollantilainen Martijn Dekker luennoi Autismikirjon Empowerment-päivillä autismialan diskursseista ja siitä, miten IT- teknologian kehittyminen auttoi autismikirjon ihmisiä löytämään toisensa…

Lue artikkeli →

Puoltaja Prahassa

, , Comment Closed

Keväällä lehteämme odotti iloinen yllätys, kun Puoltaja kutsuttiin mukaan Prahassa toukokuussa järjestettyyn konferenssiin, jonka teemana oli autismin kirjon ihmisten työllistymisen tukeminen eri Euroopan maissa. Puoltajan edustajaksi matkaan lähtivät Ari Hietikko ja Janne Fredriksson. Saavuimme keväiseen…

Lue artikkeli →

Autistisen pingviinin luoja

, , Comment Closed

Nimeni on Kristian Lars Rafael Lagerroos. Olen tällä hetkellä 26-vuotias neljännen vuoden huonekalumuotoilun opiskelija Turun ammattikorkeakoulussa Noviassa. Harrastuksiini kuuluvat visuaalinen tuottaminen (piirtäminen, maalaaminen ynnä muu graafinen suunnittelu) sekä musiikin tuottaminen (laulaminen, esiintyminen, sanoitusten kirjoittaminen ja…

Lue artikkeli →

Mitä hyötyä on vertaistuesta?

, , Comment Closed

  Tony Attwoodin mukaan vertaistuki voi auttaa vuorovaikutusongelmiin, mutta monet yksilölliset neurologiset ongelmat vaativat yksilöllistä tukea. Yleinen käsitys on, että Aspergerin syndrooma on parantumaton. Tämä perustuu Leo Kannerin johtopäätöksiin vuodelta 1943. Vuonna 1938 julkaistussa artikkelissaan…

Lue artikkeli →

Kohtaaminen terveydenhuollossa

Asperger-ihmisen kohtaaminen terveydenhuollossa

, , Comment Closed

              Autismin kirjolla olevilla ihmisillä esiintyy usein erityispiirteitä muun muassa vuorovaikutuksessa, epävarmuuden sietokyvyssä, aistimusten käsittelyssä sekä elimistön reagoinnissa lääkeaineisiin. Näiden erityispiirteiden huomioon ottaminen saattaa olla välttämätöntä hoidon esteettömyyden ja…

Lue artikkeli →

Pääkirjoitus: Sinisiä hetkiä

, , Comment Closed

Nyt on se aika vuodesta kun karhut ja muut vaihtolämpöiset nukkuvat talviunta. Puoltaja ei kuitenkaan nuku. Toimituksessa eletään pikkujoulujen aikaa ja valmistaudutaan jo tulevaan.   Kuudennet Empowerment-päivät Rovaniemellä onnistuivat odotetusti eli hyvin. Uusi emppitoimikuntakin saatiin…

Lue artikkeli →

Pikkujoulujen pommituksessa

, , Comment Closed

Vaakapaneloidut seinät kiertävät tupakeittiön kauttaaltaan. Valkotiilitakkaan ei sytytetä tulta. Muistetaan toissavuotisen puunpolton aikaansaama sisäilman ylilämpötila. Matalalla mäntypöydällä välkkyy useampia steariinia valuttavia. Takan ylätasanteella liehuu liekkejä. –          Mihin näitä laittaisi? Pitää huomioida toisia. Yksin voi laittaa…

Lue artikkeli →

Kuva: Tuuli

Viestinnän kurssilla osa 1

, , Comment Closed

                                Aspergerihmisistä kokoonpantu tiimi suunnitteli kanssani kurssitusta jonka tavoite on parantaa viestintätaitojamme, sosiaalista kanssakäymistä muiden kanssa. Toteutimme syyskuussa 2013 lyhyen pilottikurssin. Varsinainen koulutus aloitetaan ensi vuonna. Tiedotamme…

Lue artikkeli →

Kuva: Tuuli

Viestinnän kurssilla osa 2

, , Comment Closed

                                Viestinnän kurssilla harjoitellaan kirjoittamaan, puhumaan, keskustelemaan, selittämään assiutta.  Ideoidaan keinoja viestintätaitojen parantamiseen. Kurssi on suunniteltu Aspergerhenkilöille.  Vetäjänä Rita Ahonen. Yhteistyössä Autismi- ja…

Lue artikkeli →