Viestinnän kurssilla osa 2

, , Kommentointi suljettu.

Kuva: Tuuli

Kuva: Tuuli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viestinnän kurssilla harjoitellaan kirjoittamaan, puhumaan, keskustelemaan, selittämään assiutta.  Ideoidaan keinoja viestintätaitojen parantamiseen. Kurssi on suunniteltu Aspergerhenkilöille. 

Vetäjänä Rita Ahonen. Yhteistyössä Autismi- ja Aspergerliiton kanssa.

 

Minulla on Asperger. Miten selitän sen itselleni?

Olen saanut Autismin kirjon diagnoosin muutama kuukausi sitten. Oireita  on monia ja ne ovat vaikeasti hahmotettavissa, sillä juuri se, etten  kykene näkemään asioita toisten näkökulmasta, on suurimpia  vaikeuksiani. En siis hahmota itseäni ja omaa toimintaani toisten  silmin; tilannetajuni on olematon. En kykene tulkitsemaan toisten aikomuksia ja toiminnan syitä, ja siksi minun on vaikea sopeuttaa  käytöstäni heidän mukaansa. Koska en hahmota sen enempää itseäni kuin  muitakaan normaalilla tavalla, on ihmisten ymmärtäminen, heidän kanssaan toimiminen ja ylipäätään elämässä pärjääminen vaikeaa.

Sonja

Minulla on Asperger. Miten selitän sen itselleni?

Pienen neurologisen poikkeavuuteni takia jotkut asiat ovat minulle vaikeampia kuin ihmisille keskimäärin. Esimerkiksi keskustellessani ihmisten kanssa minulle tuottaa usein hankaluutta tulkita keskustelukumppanini ilmeitä ja mahdollisia epäsuoria viestejä. Lisäksi saatan itse hieman möläytellä ja puhua liian suoraan tai epäkorrektisti. Jos alan kiinnittää paljon huomiota näihin puutteisiini ja koetan tsempata sosiaalisissa tilanteissa, väsyn ja rasitun helposti alta aikayksikön. Mutta koska tiedän, että aivoni vain toimivat hieman eri tavoin kuin neurotyypillisillä ihmisillä, on minun helpompi suhtautua armollisemmin itseeni. Asperger ei ole kuitenkaan sairaus tai vamma – se on ominaisuus. Olen aivan yhtä hyvä ihminen omana itsenäni kuin kuka tahansa muukin. 

Hanna

Kuva: Tuuli

Kuva: Tuuli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minulla on Asperger. Miten selitän sen itselleni?

Asperger-diagnoosista reilu vuosi sitten sain yhden keinon selittää monia haasteitani. Löytyi joku syy sille, miksi jotkut tavallisen elämän vaatimukset tuntuvat niin vaikeilta, miksi en sovi mihinkään muottiin ja miksi tunnen niin voimakasta ulkopuolisuutta. Aspergerin takia oman toiminnan ohjaus, lähtötilanteet, päätöksenteko, ajankäytön hallinta, järjestyksen ylläpito ja sosiaaliset tilanteet tuntuvat vaikeilta. Ja hahmotuskyvyssä ja aistitiedon käsittelyssä on erikoisuutta. Epävarmuus ja erehdykset kasvojen tunnistamisessa ovat autismin kirjolle tyypillistä osittaista kasvosokeutta.

Heikkoon sentraaliseen koherenssiin liittyy suhteellisuudentajun vaikeus ja taipumus jumiutua yksityiskohtiin. Huomio saattaa kiinnittyä yksityiskohtiin ja kokonaisuus jäädä huomaamatta. Siksi huomaan virheetkin niin helposti, varsinkin omat virheeni. Aspergeriin kuuluu epätasainen kykyprofiili, kömpelyyttä ja automatisaation hitautta. Motivaatio on avainasia; ilman motivaation löytymistä homma ei toimi.

Minulle tulee paha olo, jos en saa keskittyä siihen, mikä on minulle tärkeää. Ja ahdistun, kun ympärilläni olevan kaaoksen ja hallitsemattomien asioiden määrä kasvaa liian suureksi. Ahdistuneisuutta saattaa myös lisätä vaikeudet tunnistaa, nimetä, hallita, käsitellä ja ilmaista tunteita. As-henkilöt ovat stressiherkkiä ja taipuvaisia masentumaan. Siksikin on tärkeä huolehtia terveistä elämäntavoista, hyvästä päivärytmistä, riittävästä unesta, terveellisestä ravinnosta sekä runsaasta ja monipuolisesta liikunnasta. Ne tukevat mielen hyvinvointia ja suorituskykyä.

As-henkilönä minulla on voimakas oman rauhan, tilan ja ajan tarve. Kanssakäyminen ihmisten kanssa on kuormittavaa, vaikka se voi toisinaan olla myös antoisaa. On tärkeä palautua sosiaalisesta kuormituksesta omissa oloissa. Keskittyminen keskusteluun, kuunteluun ja puhumiseen vaatii ponnistelua. Sanojen ja ajatteluni välillä on joku kuilu, jonka ylittäminen ei käy vaivatta. Yksikanavaisuuteen liitty se, että on vaikea hallita useampaa asiaa tai tekemistä samaan aikaan, esimerkiksi puhua ja pitää yllä katsekontaktia. On helpompi keskustella yhden kuin useamman henkilön kanssa. On helpompi vasta jälkeenpäin hahmottaa, mitä olisin halunnut sanoa.

Tunnistan itsessäni Aspergeriin liittyvää omaehtoisuutta. Se hankaloittaa ryhmätyöskentelyä. Mutta pidän omaehtoisuutta myös vahvuutenani: En mene massan mukana vaan minulla on taipumus ajatella luovasti ja yhdistellä asioita uusilla tavoilla. Asperger antaa minulle myös herkän oikeudentajun ja totuudenjanon.

Aspergerin syndrooma on neuropsykiatrista erilaisuutta. Omallakin kohdallani se vaikuttaa vahvasti perinnölliseltä. En pidä itseäni sairaana tai vammaisena, enkä anna erilaisten toiminnallisten vaikeuksieni estää minua elämästä rikasta elämää ja tekemästä vaikeitakin asioita. Asperger ei ole este ihmisenä kasvamiselle. Voisinko syyttää Aspergeria siitä, että minun on ajoittain niin vaikea kantaa itseäni? Nyt haluan opetella suhtautumaan itseeni armollisemmin ja keskittämään huomioni tietoisesti elämän valoisiin puoliin.

Tuuli
24.9.2013

Kuva: Tuuli

Kuva: Tuuli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minulla on Asperger. Miten selitän sen muille

Hammaslääkäri kysyi onko allergioita. Ei ole, mutta kerroin hänelle että minulla on pieni ongelma vieraista esineistä ihollani. ”Minulla on Aspergerin oireyhtymä”, juttelin. ”Meillä on joskus hassuja aistiherkkyyksiä. Suojalasit vaivaavat, samaten jos letku painaa huultani tai suupieli venyy. Kestän kyllä, mutta auttaisi jos lääkäri ja apulainen yrittäisivät välttää tarpeetonta painamista ja venyttelyä ynnä muuta survomista.” Lekuri suhtautui kiinnostuneesti ja yhteistyöhaluisesti. Huomasin hänen hetkeä myöhemmin  lueskelevan tietokoneruudulta Wikipedian artikkelia Asperger’s  Syndrome. Tämä tapahtui  vuoden 2013 kesäkuussa. Jäi mukava muisto käynnistä.

Rita Ahonen

Minulla on Asperger. Miten selitän sen muille?

Asperger on vähän kuin vasenkätisyys. Sekään ei ole sairaus, eli sitä ei voi parantaa. Se on vain ominaisuus, jota enemmistöllä ei ole. Vasenkätisen voi kyllä pakottaa kirjoittamaan oikealla kädellä, mutta se sujuu huonosti. En ole varma toimiiko seuraava analogia monellekaan, mutta itse ryhdyin kirjoittamaan jostain syystä oikealla kädellä, vaikka myöhemmin on käynyt ilmi, että näppäilen enimmäkseen vasemmalla kädellä. Kukaan ei siis pakottanut mua. Mulla on outo kirjoitusasento – ranne vääntyy niin, että katson kynää kuten vasenkätinen katsoisi. Autismin kirjoonhan tämä vertautuu siten, että autisti voi kyllä näennäisesti sopeutua yhteiskuntaan, mutta luultavasti ”tehoa” menetetään siinä että tehdään luonnottomalla tavalla.

Vasenkätistä ei kovin helposti pysty tunnistamaan kadulla. Ero näkyy vasta kun jotain tarkkuustyötä tai vastaavaa tehdään. Autistille se tarkkuustyö lienee sitten sosiaalinen toiminta, monella myös liikunta. Usein kiteytänkin Aspergerin sanaan ”kömpelyys” koska se voi olla sosiaalista tai motorista.

Juhani

Minulla on Asperger Miten selitän sen muille ?

Asperger on neuropsykologinen kehityshäiriö, joka ei ole huonon kasvatuksen syytä. Useilla asseilla esiintyy ilmeettömyyttä tai ne ovat kovin yksipuoliset. Monet ovat yliherkkiä korkeille äänille tai äärimmäisessä tapauksessa keskittymistä häiritsee, kun moni henkilö puhuu päällekkäin ja yhtäaikaa. Aistit on usein pinnalla, olemme usein herkkiä kosketukselle/hipaisuille *riippumatta syytä ovatko ne tahallisia vai tahattomia*

Joillakin  yksilöillä on erittäin tarkka haju- ja makuaisti. Yleensä asseilla on oppimisvaikeuksia sekä jonkin verran tunteettomuutta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa/viestinnässä.

Juhana

Kuva: Tuuli

Kuva: Tuuli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minulla on Asperger. Miten voisin selittää sen muille?

Kuulen kyllä, mitä sanot. Anna minulle hetki aikaa käsitellä sanomaasi ymmärtääkseni ja muistaakseni. Samoin tarvitsen hieman aikaa etsiessäni sanoja ajatuksieni ilmaisemiseen. Minulla on ikään kuin vähän erilainen käyttöjärjestelmä, mutta kuulossani tai älyssäni ei ole vikaa.

Ehkä melkein päin vastoin; minulla saattaa olla harvinaista syvällistä viisautta ja kykyä nähdä pintaa syvemmälle sekä ymmärtää olennaisia merkityksiä. Ajatteluni on ennakkoluulotonta ja luovaa, voin yhdistellä asioita uusilla tavoilla. Käytännössä en esimerkiksi anna asemaan, ikään tai sukupuolirooleihin liittyvien oletusten liikaa rajoittaa tekemisiäni. Minulla on sekä rohkeutta että harkintakykyä.

Pidän kovasti suoruudesta, rehellisyydestä ja reiluudesta niin muissa kuin itsessänikin. Vihjailut, piilomerkitykset ja turhan pitkälle menevät oletuksiin perustuvat tulkinnat tuntuvat hankalilta. Asioiden vääristely ja epärehellisyys suututtavat minua, mutta yleensä yritän silti ymmärtää toisen ihmisen lähtökohtien erilaisuutta.

Haluan nopeasti ohittaa tyhjänpäiväiset ja merkityksettömät viestit. Minulle on tärkeää löytää laatua ja aitoutta. Suurpiirteisyys ei kuulu vahvuuksiini. Minulla on taipumus ottaa hyvin tosissaan ne asiat, joihin ryhdyn. Pyrin hyvään ja oikeaan, tarkkaan ja osuvaan, erveeseen ja kauniiseen. Vaadin paljon itseltäni, eikä minun ole helppoa tulla toimeen itseni kanssa. Tähtään korkealle ja syvälle. Ja toisaalta arkipäivän askareistakin selviytyminen vaatii pinnistelyä. Jatkuvasti haluan kasvaa ihmisenä.

Aspergerini ei välttämättä ole räikeän silmiinpistävää vaan enemmänkin sisäistä kamppailua itseni kanssa. Ehkä silti pidät minua aika erikoisena ja ihmettelet outoja ilmeitäni, miksi en usein katso silmiin, kun keskityn keskusteluun, tai miksi vetäydyn syrjään ihmisryhmästä. Sosiaalinen vuorovaikutus voi minustakin joskus olla hyvin antoisaa, mutta aina se vaatii paljon ponnistelua. Pystyn paremmin keskittymään keskusteluun, kun ei tarvitse samaan aikaan yrittää pitää katsekontaktia jatkuvasti yllä tai kontroloida ulkoisia seikkoja.

Levoton ympäristö ja aktiivinen kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa kuormittavat minua. Välillä, kun ulkopuolisia aistiärsykkeitä tulee liikaa, tavallaan sulkeudun omiin maailmoihini, enkä silloin jaksa ponnistella ollakseni tarkkaavainen. Tarvitsenkin runsaasti omaa aikaa, tilaa ja rauhaa. Vasta yksin ollessani kuulen omat ajatukseni selkeämmin ja näen tilanteeni kirkkaammin.

Minulla on Asperger, ja minua voidaan pitää lievästi autistisena. Ennen kaikkea olen kuitenkin ainutkertainen yksilö. Kaikki Asperger-henkilöt ovat keskenään erilaisia ja omalla tavallaan hyvin erikoisia ihmisiä. Minä olen erikoinen – ja opettelen olemaan ylpeä siitä!

Tuuli
21.9.2013

Kertoisin vain harvoille

En kovin usein kerro AS-diagnoosistani enkä muutenkaan selittele sitä. Olin kerran kurssilla, jolla oli autismikirjon omaisia ja tulin siellä kertoneeksi, että myös minulla on AS. Kaduin avautumista, koska sen jälkeen tuntui vähän samalta kuin olisin pukenut huomioliivit päälle. Menetin rauhallisen tarkkailija-aseman, joka minulla ilman kertomista olisi luultavasti ollut. Pidän siitä, että saan sulautua joukkoon, mikäli mahdollista.

On kuitenkin vaikea arvioida, missä määrin AS tai erilaisuus näkyy joka tapauksessa päälle. Olisiko kertomisesta ja selittämisestä sittenkin hyötyä? Minulla ei ole tähän vastausta, mutta puntaroin tätä aina, kun tapaan vähänkin tiuhemmin ihmisiä, jotka eivät tiedä, että minulla on AS. Minulla ei ole sellaista omakohtaista kokemusta, että erilaisuus hyväksyttäisiin joka tapauksessa. Ehkä varovaisuus ja taipumukseni pitää asioita vain omana tietonani juontuu siitä.

Mutta jos kuitenkin tapaisin niin luotettavia ihmisiä, että voisin kertoa, pilkkoisin ”oirekimpun” pienempiin osiin. Kertoisin, etten pidä ylläreistä, äkillisistä muutoksista enkä ex tempore -tilanteista: minun täytyy saada aina suunnitella ja valmistautua kaikkeen hyvissä ajoin. Jos tapaan esim. kaverin, haluaisin merkata sen kalenteriin viimeistään paria viikkoa aiemmin. Minulla on melko huono stressinsietokyky ja elän rutiininomaisesti. Toisten ihmisten aikomuksia ja todellisia tunteita voi olla vaikea tulkita. Pidän siitä, jos joku vaivautuu keskustelemaan näistä asioista kanssani ja ehkä jopa ”tulkkaamaan”.

Muistan, kun eräs tuttuni kehui ystäväänsä, jonka kanssa voi käydä pitkiä ja antoisia keskusteluja. Tunsin silloin kirpaisun, sillä koen, etten itse kykene kovin nopeatahtiseen ja antoisaan vuorovaikutukseen Olen hieman hidas ja pidän hiljaisuudesta silloinkin, kun on muita ihmisiä läsnä. Kuulomuistini on kuin seula, ja siksi joudun pinnistelemään, jos ihmiset puhuvat vähänkin vuolaammin. Nurinkurista on, että toisinaan puhun kyllä näin itsekin.

Selittäisin kuitenkin myös hyviä puolia, jotka kytkeytyvät Aspergeriin. Minulla on hyvä lukumuisti ja ajattelen luovasti ja visuaalisesti. Olen pystynyt keskittymään ekkoihini tavallista intensiivisemmin, ja niistä on ollut myös muille iloa ja hyötyä. Suunnitteleminen ja ongelmanratkaisu ovat useimmiten helppoja. Olen myös sitä mieltä, että AS-ihmiset ovat yleensä uskollisia, rehellisiä ja pitkäkestoisia ystäviä ja kavereita. He eivät kohtele toisia ihmisiä ”kertakäyttöesineinä”, joihin kyllästyttyään lopettaisivat yhteydenpidon.

Saana

Kuva: Tuuli

Kuva: Tuuli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minulla on Asperger – miten selitän sen muille

Jos olen liian hidas jossakin tehtävässä, ehkä Aspergerin syndrooma on jonkinlainen selitys hitaudelleni. Myös, kun tarkkuus onnistuu työni tekemisessä voi sekin jotenkin liittyä Aspergerin syndroomaan. Hymyilyn puuttuminen ja luonnottomuus ja jäykkyys kehonkielessäni voisi myös johtua Aspergerin syndroomasta. Erikoisia harrastuksia minulla voi olla, kuten esim. olla erikoisella tavalla hisseistä tai pesukoneista kiinnostunut. Kuitenkin teen elämässäni muutakin, kuin ainoastaan ajan hisseillä ja pesen pyykkiä. Ehkä se, että voin myös yksin viihtyä ja tehdä jotakin on selitys Aspergerin syndroomalleni.

Terveisin: Sami Petteri Brotherus, Aspergerhenkilö

 

VIESTINNÄN KURSSI ASPERGER-IHMISILLE
Pilotti syyskuu 2013
Copyright Rita Ahonen
Pretty Polly Kielikoulutus Oy
Yhteistyössä AUTISMI- JA ASPERGERLIITON kanssa