Empowerment-toimikunta valittiin ilman vaaleja

, , Kommentointi suljettu.

Emppiehdokkaiden esittelyt

Taas oli aika valita uusia jäseniä Empowerment-toimikuntaan. Alla on esittelyt ehdokkaiden itsensä kertomina. Kolme valittiin toimikuntaan kolmen ”vanhan” tilalle.  Puoltajaan oli lähettänyt esittelynsä vain tämä vähimmäismäärä ehdokkaita lokakuun loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa sitä ettei varsinaista vaalia tarvinnut pitää. Kyseiset henkilöt olivat ainoat ehdolla olevat. Positiivista on se, että ehdokkaita kuitenkin oli ja saatiin riittävä määrä jäseniä uuteen Empowerment-toimikuntaan. Uusi toimikunta aloittaa toimintansa vuoden 2014 alussa. Vanhoina jäseninä jatkavat Heidi Lindholm, Juha Ojaniemi , Jani Prittinen ja liiton edustajana Mirjami Hagman.

 

llkka Pitkänen

llkka Pitkänen

Ilkka Pitkänen

Olen 27-vuotias ADHD- ja Asperger-henkilö. Olen ollut viime vuodet
aktiivinen yhdistystoimija sekä neurokirjon yhdistyksissä että muussa
kansalaisjärjestötoiminnassa. Olen myös vetänyt vertaistukiryhmiä
viimeiset 6 vuotta. Tämän hetken merkittävimmät tehtäväni ovat Suomen
Autismiyhdistyksen puheenjohtajuus ja Autismi- ja Aspergerliiton
liittohallituksen jäsenyys, sekä liiton edustajana toimiminen
Kuluttajaparlamentissa.
Kiinnostukseni ovat pääasiassa edunvalvonnassa, erityisesti työhön,
koulutukseen ja hoitoketjuihin liittyen sekä vertaistuessa. Opiskelen
valtiotieteitä ja olen muutoinkin kiinnostunut politiikasta ja
yhteiskunnan toimimisesta. Suurin vahvuuteni ajatellen
Empowerment-toimintaa on laaja kenttätuntemukseni, usean autisminkirjon
yhdistyksen toiminnan tunteminen sekä yhteys ADHD-yhdistyksiin ja
-liittoon täydentäen neurokirjokentän kokonaistuntemusta.
Koen Empowerment toiminnan tärkeänä vaikutuskanavana ja mahdollisuutena
vaikuttaa yhteiskunnassa tapahtuvaan kehitykseen. Tavoitteeni on nostaa
empowerment toiminnan arvostusta ja asemaa osana liiton toimintaa. Koen
tärkeäksi että toimikunnan asemaa riippumattomana kannanottajana ja
tiedonvälittäjänä tulisi vahvistaa. Tähän yksi konkreettinen keino olisi
oma budjetti. Tähän asti empowerment-toiminnan rahoitus on ollut liiton
määrittelemää eikä toimikunta itse ole pystynyt tarpeeksi vaikuttamaan
rahoituksen kohteisiin. Jo tähän asti empowerment-toiminnan vaikuttavuus
suhteessa käytettyihin euroihin on toki ollut tehokasta, kiitos runsaan
vapaaehtoistyön. Koen että nimenomaan oma budjetti ja yhteistyön
lisääminen jäsenjärjestöjen kanssa olisivat keinoja viedä
empowerment-toiminta seuraavalle tasolle.

 

Antti Kolari

Antti Kolari

Antti Kolari

”Olen Antti Kolari, 48-vuotias aspergeerikko Helsingistä. Sain diagnoosin vuonna 2005. Olen Suomen Aspergeryhdistyksen (ASY) sihteeri ja hallituksen jäsen. Toimin Puoltajan toimituspäällikkönä, onhan taustanikin toimittaja/tiedottaja. Viestintä kentän suuntaan olisikin teema johon toimikunnassa haluaisin puuttua.
Olen yksi ASYn kolmesta ensimmäisestä kokemuskouluttajasta. Luottamutoimiini lukeutuu aspergeryhdistyksen yhteiskunnallisen ryhmän varavetäjänä toimiminen. Aiemmin olen ollut esimerkiksi ASYn varapuheenjohtaja, aspalsta.netin moderaattori ja vapaaehtoisena useiden emppipäivien järjestelyissä mukana. ”

 

Juhana Bäckman

Juhana Bäckman

Juhana Bäckman

Olen 33-v työelämässä oleva ikinuori Asperger-Mies.Kuuluin Empowerment-ohjaustyöryhmään 2007-2009 sekä Suomen ensimmäiseen Empowerment-Toimikuntaan 2009-2011 ja Suomen Aspergeryhdistyksen hallitukseen.Kirjoitan Puoltajaan Summerdude nimimerkillä.Toimin samaisen yhdistyksen varapuheenjohtajana 2008-2010 ja varajäsenenä 2010-2013.aspalstalla toimin seriffinä ja kirjoittelen joskus harvakseltaan AS-Opera nimimerkillä.