Autismi ja media

, , Kommentointi suljettu.

Kannanotto. Autismi- ja Aspergerliitto ry

Mediakuva autismista on ajankohtainen. Nuorten ja nuorten aikuisten väkivallan­teot ovat uutisissa maailmanlaajuisesti, myös suomalaisessa mediassa. Kaikki etsivät selittäviä syitä. Tiedotusvälineissä on julkaistu kevyin perustein viittauksia autismiin ja Aspergerin oireyhtymän piirteisiin väkivaltaisen käyttäytymisen selittävinä tekijöi­nä. Uutisointi on ollut leimaavaa eikä sitä voida pitää hyväksyttävänä.

Leh­distön pohdinnoista ja otsikoista lukijat muodosta­vat käsityksensä koko ihmisryhmästä. Arvelut ja spekuloinnit muokkaavat lukijoiden asenteita. Sosiaalisessa mediassa, mielipidesivuilla ja muualla mediassa on virinnyt vilkas keskustelu Helsingin Sanomissa 10.2.2013 julkaistun Asperger-aiheisen artikkelin jälkeen. Monet tuntevat, että matto on vedetty niiden ponnistelujen alta, joilla yritetään eri keinoin saavuttaa tasavertainen kansalaisuus, kun neurologinen oireisto on rankka.

Kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet ovat kaikilla samat. Rikokset ovat rikok­sia kaikissa ryhmissä. Myös autismin kirjon henkilö voi tehdä rikoksia, mutta ei siksi, että hän on autisti.

Autismijärjestöjen eurooppalainen yhteisjärjestö Autism Europe julkai­si 18.12.2012 lehdistötiedotteessaan kannanoton, jossa nimenomaisesti ke­hotetaan varomaan liittämästä autismia ja väkivaltarikoksia toisiinsa. Autism Europe kehottaa toimittajia ja kaikkia yhteiskunnan jäseniä välttämään vir­heellisiä oletuksia ja autismin kirjon henkilöiden tuomitsemista. Autismin kirjon henkilöistä suurin osa on kuten me muutkin, lainkuuliaisia kansalaisia. Kaikkialla Euroopassa, Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa autismin kirjon henkilöt joutuvat kohtaamaan monia esteitä ja paljon syrjintää. Ryhmän ku­vaaminen mediassa negatiivisesti ja stereotyyppisesti johtaa tarpeettomaan leimaamiseen. Autismi- ja Aspergerliitto kehottaa mediaa noudattamaan Autism Europen linjauksia autismin kirjon asioista uutisoitaessa.

Yhteydenotot

MH 2_pieni

Mirjami Hagman

Autismi- ja Aspergerliitto ry
toiminnanjohtaja Mirjami Hagman
mirjami.hagman@autismiliitto.fi
puh.  050 406 3832

Autismi ja Aspergerin oireyhtymä ovat neurobiologisia keskushermoston kehityshäiriöitä. Häiriöstä aiheutuvat toimintarajoitteet ilmenevät muun muassa poikkeavina reaktioina aistiärsykkeisiin, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikoinnissa ja rajoittuneena tai stereotyyppisenä käytöksenä. Autismin kirjoon kuuluvat autismin ja Aspergerin oireyhtymän lisäksi Rettin oireyhtymä ja disintegratiivinen kehityshäiriö. Autismin kirjoon lukeutuvia henkilöitä on Suomessa arviolta 50 000. Vuonna 1997 perustettu Autismi- ja Aspergerliitto ry on valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, jolla on 28 jäsenyhdistystä. Esteettömyys, saavutettavuus ja osallisuus ohjaavat liiton toimintaa.  

Kuva: Anne Saarinen

Autismi- ja Aspergerliitto ry