Haetaan ehdokkaita tulevaan empowerment-toimikuntaan

, , Kommentointi suljettu.

Empowerment-toimikunta on osa Autismi- ja Aspergerliiton toimintaa. Toimikunta toimii itsenäisesti ja liittohallituksen sekä jäsenyhdistysten suuntaan vuorovaikutteisesti, tiedottaen omasta toiminnastaan. Toimikunnan tarkoitus on toimia niin, että autismikirjon henkilöt voimaantuvat ja valtaistuvat ja heidän osallisuutensa yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä tulee mahdolliseksi.

Empowerment-toimikunta osallistuu laajasti ja aktiivisesti autismikirjoa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ottaa kantaa ajankohtaisiin teeman mukaisiin kysymyksiin.

Empowerment-toimkunnassa on 6 autismikirjon jäsentä, joiden toimikausi on 2 vuotta. Jäsenenä voi jatkaa korkeintaan 2 kautta peräkkäin. Näiden lisäksi toimikunnassa on yksi liittohallituksen erikseen määräämä jäsen, jonka ei tarvitse olla autismikirjolla ja jonkatoimikautta ei ole erikseen määritelty.

Toimikuntaan valitaan jäseniä joka toinen vuosi Empowerment-päivillä. Puolet toimikunnan jäsenistä on erovuoroisia. Erovuoroisten tilalle valitaan uudet jäsenet ennakkoon ehdolle asettuneista henkilöistä. Kolme eniten ääniä saanutta henkilöä valitaan toimikuntaan.

Nyt haetaan ehdokkaita tulevaan Empowerment-toimikuntaan. Uusi valittu toimikunta julkistetaan Empowerment-päivillä Rovaniemellä marraskuussa. Ilmoittautua ehdokkaaksi voi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen puoltaja@gmail.com lokakuun loppuun mennessä.

Ehdokkaat voivat tehdä itsestään pienen esittelyn, joka julkaistaan Puoltaja verkkolehdessä. Esittelyyn voi halutessaan liittää kuvan itsestään.