Palkattoman työn teettäminen vammaisilla ja pitkäaikaissairailla rikkoo YK:n vammaissopimusta

, , Kommentointi suljettu.

YK-logoOulun yliopistossa väitöskirjaa valmisteleva Marja Irjala otti tänään Helsingin Sanomissa kantaa siihen, että Suomessa vallitseva käytäntö teettää vammaisilla ja pitkäaikaissairailla palkatonta työtä, josta saa vain 0-12 euron suuruisen päivärahan, on vastoin YK:n vammaisten oikeuksia koskevaa yleissopimusta. Tällaiseen työhön liittyy palkattomuuden lisäksi muitakin epäkohtia kuten se, ettei työn tekijälle kerry eläkettä.

YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus astui tänään voimaan myös Suomessa. Sopimus velvoittaa poliitikkoja ja viranomaisia huomioimaan vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ihmisten erityistarpeet ja takaamaan heille samat yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuudet kuin muille. Sopimus kieltää myös pakkotyön teettämisen vammaisilla ja pitkäaikaissairailla.

Lisätietoa vammaisten oikeuksista.