Kela sai uuden pääjohtajan

, , Kommentointi suljettu.

elli-aaltonenYhteiskuntatieteiden tohtori Elli Aaltonen on nimetty Kelan eli Kansaneläkelaitoksen uudeksi pääjohtajaksi. Aaltonen on toiminut vuodesta 2010 Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana ja sitä ennen Itä-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston osastopäällikkönä. Aaltonen on myös köyhien, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden asioita ajavan Unescon sosiaalisen hyvinvoinnin kansainvälisen neuvoston ICSW:n Suomen jaoston jäsen.

Aaltosen väitöskirja käsitteli sosiaalitoimen johtamiskäytäntöjä. Väitös päätyi siihen, että sosiaalitoimen asiakkaiden tarpeiden ja palautteen arviointimenetelmät olivat satunnaisia ja liian yleisluonteisiin tilastoihin ja kyselyihin perustuvia. Lisäksi tulosjohtamisen liiallinen talouskorostuneisuus oli jättänyt Aaltosen mukaan varjoonsa sosiaalihuollon ammatillisen etiikan.

Aaltonen on Yle Uutisissa käytettyjen nimettömien lähteiden mukaan  sosiaalipolitiikan huippuasiantuntija sekä ahkera ja tarmokas virkamies, joka saa asioita tapahtumaan. Näille ominaisuuksille onkin käyttöä Aaltosen uudessa toimessa, sillä Kelan päätehtävinä on muun muassa väestön perustoimeentulon turvaaminen ja ihmisten terveyden edistäminen. Näissä riittää vielä paljon kehittämistä, jotta esimerkiksi Aspergerin oireyhtymän omaavien ja muiden autismikirjon ihmisten oikeudet toteutuisivat Suomen perustuslain, yhdenvertaisuuslain, YK:n vammaissopimuksen ja Euroopan sosiaalisen peruskirjan edellyttämässä laajuudessa.

(Muokattu 2.12. lisäämällä tietolähteitä koskeva täsmennys.)