Kansainvälinen Aspergerin päivä – International Asperger’s Day 18. 2.

, , Kommentointi suljettu.

Päivän tarkoituksena on muistuttaa autismikirjon ihmisoikeuksia ja kulttuurista merkitystä haluttaessa ymmärtää ihmisen neurokirjoa hänen omasta näkökulmastaan. Asperger on osoittanut, ettei autismi ole tauti, sairaus tai vamma, vaan kyseessä ovat ihmisen neurokirjon ominaisuudet. Hän on erityinen ihminen siinä missä kaikki muutkin omilla vahvuuksillaan ja heikkouksillaan. Vuodesta 2009 eri maiden hallitukset kuten Australia vuonna 2013 ovat tunnustaneet Hans Aspergerin syntymäpäivän 18. helmikuuta Kansainväliseksi Aspergerin päiväksi (International Asperger’s Day, Dia Internacional da Síndrome de Asperger).

Kansainvälinen Aspergerin päivä muistuttaa meitä autismikirjon ihmisoikeuksista. Neurokirjon ihmisillä tulee olla samat oikeudet ja velvollisuudet nauttia tasa-arvoisesta kohtelusta kuin muullakin maailman väestöllä. Nämä oikeudet tulee vahvistaa, suojata ja turvata asianmukaisella lainsäädännöllä kaikissa maailman maissa.

Vuosi 2016 on erityinen juhlavuosi, kun Hans Aspergerin syntymästä tulee kuluneeksi 110 vuotta. Toivon mukaan myös Suomi tukee Kansainvälisen Aspergerin päivän viettoa tunnustaneiden hallitusten tavoin.

Neurokirjon ihmisoikeuksiin kuuluu:

Oikeus elää itsenäistä ja kokonaisvaltaista elämää

Oikeus puolueettomaan ja tarkkaan kliiniseen diagnoosiin ja arviointiin

Oikeus helposti saatavaan ja soveltuvaan koulutukseen

Oikeus osallistua kaikkiin omaa tulevaisuutta koskevaan päätöksentekoon

Oikeus omaan tahtoon ja ihmisen omien toiveiden kunnioittamiseen

Oikeus helppopääsyisiin ja soveltuviin tiloihin

Oikeus tarvittaviin apuvälineisiin, apuun ja tukipalveluihin

Oikeus elää omaa elämää arvokkaasti ja riippumattomasti

Oikeus kansalaispalkkaan

Oikeus riittävään ruokaan, vaatteisiin, majoitukseen ja muihin välttämättömyystarvikkeisiin

Oikeus osallistua omien mahdollisuuksien ja hyvinvointipalvelujen  kehittämiseen

Oikeus neuvontaan ja huolenpitoon fyysistä, henkistä ja hengellistä tarpeista

Oikeus asianmukaiseen hoitoon, huolenpitoon ja lääkitykseen

Oikeus mielekkääseen työhön ja ​​ammatilliseen koulutukseen

Oikeus koulutukseen ilman syrjintää tai stereotypioita

Oikeus koulutukseen ja työllisyyteen yksilöllisten ominaisuuksien ja omien kykyjen puitteissa

Oikeus liikkumiseen ja liikkumisvapauteen

Oikeus osallistua ja hyödyntää kulttuuria, viihdettä, virkistys- ja urheilumahdollisuuksia

Oikeus tasaveroisesti käyttää kaikkia palveluita ja toimia yhteiskunnan jäsenä

Oikeus seksuaali- ja muihin suhteisiin, avioliittoon, ilman hyväksikäyttöä tai pakottamista

Oikeus oikeudelliseen edustukseen ja apuun sekä laillisten oikeuksien täyteen suojaan 

Oikeus vapauteen hyväksikäytön pelosta tai uhasta

Oikeus perusteettomasta vankeudesta psykiatrisissa sairaaloissa tai muista rajoituksista

Oikeus vapauteen ihmisarvoa loukkaavasta fyysisestä käsittelystä ja laiminlyönnistä

Oikeus vapauteen farmakologisesta ja lääketieteellisten kokeiden väärinkäytöstä

Oikeus itseään koskeviin terveyttä, sosiaalipalveluja  ja koulutusta koskeviin arkistoihin

 

Teksti: Pekka

 

Hans Asperger Wienissä vuonna 1940.

Hans Asperger Wienissä vuonna 1940.