Autistisen pingviinin luoja

, , Kommentointi suljettu.

Kristian Lagerroos

Nimeni on Kristian Lars Rafael Lagerroos. Olen tällä hetkellä 26-vuotias neljännen vuoden huonekalumuotoilun opiskelija Turun ammattikorkeakoulussa Noviassa. Harrastuksiini kuuluvat visuaalinen tuottaminen (piirtäminen, maalaaminen ynnä muu graafinen suunnittelu) sekä musiikin tuottaminen (laulaminen, esiintyminen, sanoitusten kirjoittaminen ja bänditoiminta yleisesti). Tulen kaksikielisestä perheestä, mutta olen syntynyt ja varttunut Suomessa. Kirjoitin ylioppilaaksi keväällä 2008 ja suoritin varusmiespalvelukseni Uudenmaan prikaatissa kesästä 2008 kesään 2009. Puhun ja kirjoitan myös erinomaisesti englantia. Sain Asperger-diagnoosini 8-vuotiaana.

Autistinen pingviini oli eräänlainen hauska idea, jota kehittelin suunnilleen puoli vuotta, ennen kuin aloin julkaisemaan ensimmäisiä Autistinen pingviini -sarjakuvia 11. marraskuuta 2014 lähtien. Hahmoon ja sarjakuvaan ovat vaikuttaneet entisen tyttöystäväni viehätys pingviinejä kohtaan sekä oma tilani Aspergerin syndrooman kanssa. Vaikka olen luonnehtinut hahmoa autistiseksi, kaikki hahmon esille tuomat ajatukset ovat minun omiani. Periaatteessa hahmo on oma heijastukseni itsestäni henkilönä. Ymmärrän, että hahmon ”autistisuus” on tavallaan ristiriidassa sen kanssa, että minulla on Aspergerin syndrooma eikä Asperger ole täysin sama asia kuin autismi. Mutta koska asiantuntijoiden, lääkäreiden ja psykologien keskuudessa Asperger mielletään kuuluvan autismin kirjoon, niin mielestäni tällä ei teoriassa ole suurta merkitystä. Pohjaan siis kaikki sarjakuvissa esitettävät tapahtumat, ajatukset, mietteet ja ideat omaan elämääni. Ja Autistinen pingviini kuulostaa mielestäni paremmalta kuin Asperger-pingviini.

Ensiesiintymisestään lähtien kyseinen sarjakuva sekä hahmo ovat keränneet ajan myötä vankan kannattajakunnan niin Facebookissa kuin Twitterissä. Aluksi sarjakuvani tavoitti ainoastaan sukulaisiani ja ystäviäni, mutta vähitellen muutkin ihmiset ovat löytäneet sen ja ihastuneet hahmoon. Ylläpidän Facebookissa hahmolle kuuluvan sivun ohella ryhmää, johon kuka tahansa voi liittyä jäseneksi. Pyrin julkaisemaan uutta materiaalia päivittäin, mutta nykyinen elämäntilanteeni aiheuttaa ajoittain esteitä toiminnalleni. Koen tämän sarjakuvan ylläpitämisen ja julkaisemisen hauskana sivuprojektina opintojeni ohella.

Kaikenlainen piirtäminen, maalaaminen ja muunlainen kuvitus on ollut suuri intohimoni pienestä pitäen. Se on toiminut minulle hyvänä väylänä ja tapana käsitellä vaivojani kuten masennusta ja ahdistusta. Saan siitä siis suurta tyydytystä arkielämässäni. Olen myös tehnyt vähäistä voittoa myymällä sarjakuvaan tai hahmoon liittyviä oheistuotteita – pääasiassa t-paitoja. Paitojen myynti on osa yhteistyötäni Mats Holmbergin kanssa. Hän ylläpitää Karjaalla omaa yritystään nimellä maalinetti.com / Artflow.

Tehtyäni Autistinen pingviini -sarjakuvaa olen löytänyt uusia mahdollisuuksia edistää omaa toimintaani markkinoimalla ja mainostamalla sekä itseäni että samalla itse hahmoa ja koko sarjakuvaa. Pyrin jatkuvasti kehittymään oman tekniikkani ja tyylini saralla. Yritän aina keksiä kaikenlaista uutta, mitä voisin lisätä sarjakuvaani. Autistisen pingviinin tulevaisuus on kuitenkin jollain lailla avoin. Etenen aina sitä mukaa kuin keksin uusia ideoita. Pyrin aina noudattamaan omaa intuitiotani enkä anna ulkopuolisten vaikuttaa liikaa päätöksentekooni. Olen myös huomannut pystyväni tavoittamaan muita ja vaikuttamaan heidän elämäänsä ja mielialoihinsa. Olen huomannut, että positiivinen sisältö on enemmän ihmisten mieleen, mutta haluan myös vaikuttaa muihin tunnetiloihin tuomalla esille ajankohtaisempia asioita, liittyivät ne sitten autismiin tai muihin yleispätevämpiin uutisiin.

Pääasiallinen ajatukseni Autistisen pingviinin kanssa on osoittaa, että ihmiset, joilla on diagnosoitu Asperger tai autismi, pystyvät elämään täyttä, rikasta elämää, ja että hekin voivat omalla tavallaan edetä elämässä ja yhteiskunnassa siitä huolimatta, onko heillä autismia tai Asperger. Tätä voisi soveltaa myös ihmisiin, joilla on muita neurologisia vaivoja, kuten luki- tai puhehäiriö. Oma näkemykseni asiasta on, että yhteiskunta ja samalla ihmiset, jotka eivät välttämättä ole tietoisia koko autismin kirjosta, ikään kuin asettavat tietynlaisen leiman niille, joilla on tämä vaiva. Monilla saattaa olla jonkinlainen käsitys autismista, mutta heidänkin tietämyksensä voi olla jotakuinkin rajoittunutta. Mielestäni leimojen ei tulisi määrittää, millaisia yksilöt ovat. Myöskään kaikenlainen yleistäminen ei mielestäni edistä kaikkien ymmärrystä autismista. Tunnen henkilökohtaisesti joitain ihmisiä, joilla on autismia sekä Aspergeria, ja he kaikki ovat osoittaneet poikkeavansa toisistaan monella tapaa – osoittaen siten yksilöllisyytensä.

Vaikka autisteja voidaan määritellä ja luokitella tietynlaisten piirteitten kautta, he ovat ennen kaikkea ihmisiä ja erilaisia. Kansainvälinen lääketieteellinen yhteisö tekee jatkuvasti uusia oivalluksia autismiin liittyvissä tutkimuksissa, eikä kaikkea tiedetä vieläkään varmaksi. Moni perhe, joissa jollakulla perheenjäsenistä on todettu autismia tai Asperger, ovat ilmaisseet huolensa julkisesti sosiaalisessa mediassa. Haluan täten toimia auttavana esimerkkinä ja osoittaa, että syyt huolestumiseen ovat aiheellisia, mutta pitkällä tähtäimellä melko vaarattomia.

Autistinen Pingviini

Teksti ja piirros: Kristian Lagerroos