Autismikirjon ihmisten palkkaaminen kannattaa

, , Kommentointi suljettu.

juha-ojaniemi

Kuva: Sari Raunell.

Suomen Aspergeryhdistyksen Empowerment-työryhmän puheenjohtaja Juha Ojaniemi kertoi Autismikirjon Empowerment-päivillä, miksi työnantajien kannattaa palkata autismikirjon ihmisiä. Ojaniemeltä on valmistumassa aihetta käsittelevä työnantajille suunnattu opas

Ojaniemi aloitti esityksensä toteamalla, että monet autismikirjon ihmiset ovat  työttömiä. Hän piti yhtenä syynä tähän sitä, että työhönotto tapahtuu liian monissa yrityksissä ulkoisten seikkojen perusteella tai jopa pelkästään ”fiilispohjalta”. Muutaman vuoden takaisen Eurobarometrin mukaan 60 prosenttia työntekijöitä valitsevista johtajista painotti ulkonäköä ja esiintymistaitoja rekrytointiprosessissa. Erään toisen tutkimuksen mukaan työnantajat suhtautuvat kaikkein kielteisimmin työnhakijoihin, joiden neurologiset ongelmat näkyvät päällepäin, vaikka he edustaisivat korkeaa osaamisen tasoa. Autismikirjon ihmisen kohdalla työnantajille saattaakin tulla helposti sellainen tunne, että työnhakijassa on jotain outoa, eikä häntä uskalleta sen vuoksi palkata.

Näkökulmien moninaisuus on hyödyksi

Erilaisia ihmisiä kannattaisi kuitenkin rekrytoida, koska se, että työyhteisö koostuu ihmisistä, jotka ajattelevat asioita eri näkökulmasta edesauttaa esimerkiksi uusien innovaatioiden syntymistä. Jos henkilökunta koostuu samantyyppisistä ihmisistä, he pyrkivät helposti vain miellyttämään toisiaan, eikä kukaan haasta tai kyseenalaista toimintatapoja. ”Silloin mennään helposti yksissä tuumin metsään.” Ojaniemi kehottaakin työantajia palkkaamaan ennen kaikkea päteviä ihmisiä ”jees-miesten” sijaan, sillä on tärkeää, että firmasta löytyy myös kyseenalaistajia.

Yritysten asiakkaat eivät ole myöskään toistensa kopioita. Erilaisten ihmisten tarpeita on helpompi kohdata, kun sitä on harjoiteltu jo yrityksen sisällä. Työntekijöiden yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen parantaa lisäksi yrityksen imagoa ja lisää kaikkien työviihtyvyyttä ja sitoutumista.

Työntekijän ominaisuudet tehtävän mukaan

Ojaniemi kertoi lukevansa surullisena työpaikkailmoituksia, joissa trukkikuskeiltakin edellytetään hyviä sosiaalisia taitoja. Työnhakuilmoitukset kannattaisi räätälöidä tehtävän mukaan eikä copy paste –menetelmällä. Aluksi kannattaa selvittää mitä taitoja ja ominaisuuksia tarvitaan kunkin työtehtävän hoitamisessa. Työpaikkahakemuksessa kannattaa keskittyä niihin ja välttää ”tiimipelaajan” kaltaisia epämääräisiä ilmaisuja. Kannattaa myös miettiä, onko työntekijän valinnassa järkevä painottaa sosiaalisuuden kaltaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia osaamisen sijaan.

Työpaikalla on tärkeintä kuunnella työntekijöitä. Työyhteisössä kannattaa kehittää palautteen ja aloitteiden kuuntelemisen kulttuuria. Palautteiden käsittely, niiden perusteella tehtävät toimet sekä näistä tiedottaminen ovat tärkeitä, koska ne rohkaisevat palautteen antamiseen myös jatkossa.

Järjestelytukea mukautuksiin

Autismikirjon työntekijälle voi olla tärkeää saada mahdollisuus tehdä etätyötä tai oma työhuone, jonka oven saa tarvittaessa kiinni. Myös valaistus ja muut ulkoiset olosuhteet kannattaa sovittaa työntekijöiden tarpeisiin. Ja jos työpaikalla tarvitaan suurempia muutostöitä, niihin voi saada työ- ja elinkeinotoimistosta jopa 4000 euron suuruisen järjestelytuen.

Työpaikalle on laadittava myös selkeä ohjeistus ja huolehdittava siitä, että ne löytyvät kootusti yhdestä paikasta. Työntekijät voivat laatia ohjeistuksen tarvittaessa itse, jolloin sitä voidaan käyttää helpottamaan myös sijaisten astumista remmiin.

 

  • Vinkki valistuneelle työnantajalle: oikeusministeriön Yhdenvertaisuus-sivustolla voi ilmoittautua syrjinnästä vapaaksi työpaikaksi.

 

Autismikirjon Empowerment-päivät on kerran vuodessa pidettävä valtakunnallinen tiedotustapahtuma, jonka järjestäjänä toimii Suomen Aspergeryhdistys yhteistyössä tapahtumapaikan autismi- tai neurokirjon paikallisyhdistyksen kanssa.