Alzheimeriin liittyvät tutkimuslöydökset saattavat parantaa neurologisista oireista kärsivien elämää

, , Kommentointi suljettu.

wikipedia-commons-copywright-owner-ActamAlzheimerin tauti on neurologinen sairaus, jonka oireisiin kuuluu kognitiivisia ongelmia, tunneherkkyyttä, vuorokausirytmin häiriöitä ja laihtumista. Potilailta katoaa taudin loppuvaiheessa kyky ymmärtää ja tuottaa puhuttua kieltä ja he tarvitsevat ympärivuorokautista tukea ja valvontaa.

Vuosien varrella on kertynyt laaja ja kiistaton tieteellinen tutkimusnäyttö siitä, että Alzheimerin tauti on tulehdussairaus, joka johtuu aivojen lepotilassa olevien bakteerien tai virusten aktivoitumisesta esimerkiksi stressiin liittyvän immuunijärjestelmän heikkenemisen seurauksena. Tämä käy ilmi arvostetun Journal of Alzheimer’s Disease -lehden julkaisemasta tutkimuskatsauksesta, joka on kokeneista tutkijoista ja lääkäreistä koostuneen kansainvälisen ryhmän kirjoittama.

Tutkijat pitävät mahdollisena, että Alzheimerin taudin syntymekanismeihin liittyvät tutkimuslöydökset saattavat auttaa lievittämään myös muiden hermostoa vaurioittavien neurologisten sairauksien oireita. Esimerkiksi autismikirjon oireyhtymissä on myös kyse aivotulehduksesta, joka aiheuttaa hermosolujen tuhoutumista ja synapsien toimintahäiriöitä ja monet oireetkin ovat tyypillisesti samoja kuin Alzheimerin taudin varhaisvaiheessa.

Katsauksessa todettiin, että Alzheimerin taudin aiheuttaa yleensä herpes-virus, keuhkoklamydiabakteeri tai joku lukuisista spirokeettabakteereista. Lepotilassa olevat virukset kulkeutuvat aivoihin tyypillisesti hajukäämiä pitkin ja vaurioittavat usein muun muassa aivorunkoa. Mikrobien aikaansaama tulehdus tuhoaa aivojen hermosoluja ja aiheuttaa synapsien toimintahäiriöitä.

Tutkimusryhmään kuuluneen professori Douglas Kellin mukaan lepotilassa olevat mikrobit päätyvät aivoihin punaisten verisolujen kuljettamina, vaikka niiden uskottiin aiemmin olevan steriilejä. Mikrobien aktivoituminen saattaa puolestaan liittyä elimistön raudansäätelyhäiriöön.

Tutkijat esittivät katsauksessaan myös kritiikkiä siitä, että muu tiedeyhteisö ja tutkimuksen rahoittajat eivät ole reagoineet asianmukaisella nopeudella vuosien varrella kertyneeseen runsaaseen ja yksiselitteiseen tutkimusnäyttöön, joka todistaa Alzheimerin taudin johtuvan  mikrobeista. Tilanne muistuttaa vuosikymmenten takaista aikaa, jolloin vanhoihin ajattelumalleihin juuttuneet terveydenhuollon ammattilaiset halusivat pitää itsepintaisesti kiinni siitä näkemyksestä, että vatsahaava oli psykosomaattinen sairaus eikä helikobakteerin aikaansaama infektiotauti.

Vanhoista käsityksistä kiinni pitäminen on vaikeuttanut tutkimusrahoituksen saamista ja hidastanut siten tehokkaampien hoitojen kehittämistä, kun tutkimus on keskittynyt  tehottomien lääkkeiden testaamiseen viruksia ja bakteereita torjuvien hoitojen kehittämisen sijaan.

Lisätietoja: