Empowerment-toiminta muuttuu, mutta mihin suuntaan?

, , Kommentointi suljettu.

Empowerment

Kuva: Saana

Empowerment-toimikunta perustettiin 2009 autisminkirjon ihmisten vertaistuen kehittämiseksi. Empowerment-toiminnan tehtävänä on ollut tukea asperger-ihmisiä ja muita kirjon henkilöitä, jotta he pystyvät itse hallitsemaan omaa elämäänsä, tiedostamaan oman erityisyytensä ja osallistumaan tasa-arvoisina jäseninä yhteiskunnan toimintaan. Emppitoimikunta on ollut autisminkirjon henkilöiden äänenkannattaja.

Empowerment-toimintaa ollaan nyt laajentamassa koskemaan kaikkia Autismi- ja Aspergerliiton yhdistyksiä. Vaasan talvipäivien kokouksessa, tämän vuoden helmikuussa, empowerment-toimikunta perusti epävirallisesti Autismi-ja Aspergerliiton yhteyteen empowerment-työryhmän miettimään toiminnan muuttumista jatkossa. Käytännössä tämä  voi tarkoittaa painopisteen siirtymistä asseilta pois. Suomen Aspergeryhdistys (ASY) on aktiivisesti ollut mukana emppitoiminnassa tuellaan esim. empowerment-päivien järjestämisessä vapaaehtoisilla autisminkirjon ihmisillään. Liiton muissa yhdistyksissä toimijat ovat lähinnä nenttejä (neurotyypillisiä). Hyvin tärkeää on muistaa, että aspergeraikuisten ja muiden assikategoriaan kuuluvien asemaa ei pidä nykyisestä heikentää. Tämä vaara on olemassa

Syynä toiminnan painopisteen muuttumiseen on taloudellinen tilanne. Autismiliiton tukea ei nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ole saatavilla liiton empowerment-toimintaan. Raha-automaattiyhdistys ( RAY ) ei vuodelle 2014 myöntänyt liitolle tukea assien vertaistoimintaan. Rahoitusvaihtoehtoja on siis mietittävä uudelleen ja eräs vaihtoehto oli siis empowerment-toiminnan luonteen muuttaminen. Tässä unohdettiin kuitenkin se että tulevaisuudessa tukea on mahdollista saada muualtakin kuin Autismi- ja Aspergerliiton taholta. RAY voi myös mahdollisesti jatkossa antaa tukea. Unohdettiin myös, että empowerment-toiminnan muuttuminen voi heikentää assien ja yleisesti koko autismin kirjon ihmisten asemaa. Vuosien työ voi mennä hukkaan, jos nykyinen emppitoimikunta ei malta paneutua asiaan huolellisesti.

Odottelemme nyt sitä, että mihin suuntaan empowerment-toiminta todellisuudessa muuttuu. Vesittyykö assien asema edelleen vai onko olemassa uusia rakentavia keinoja jatkaa tätä toimintaa. Jos ei ole, niin emppitoiminta on menettänyt merkityksensä. Sitä ei kukaan toivo, vaan on oltava positiivinen, mutta tarkka ja kriittinen suomalaisen empowerment-toiminnan jatkosta.

Teksti: päätoimittaja