Kirjoittalta: Essi Blomberg

Autistien oikeuksien päivä keräsi ennätysyleisön

, , 2 Comments

Lauantaina 14.6. vietettiin Suomen Aspergeryhdistyksen ja Suomen Autismiyhdistyksen järjestämää Autistien oikeuksien päivää eli Autistic Pride -tapahtumaa. Monipuolinen ohjelmatarjonta oli onnistunut houkuttelemaan Helsingin Rastilassa sijaitsevan huvilan täyteen osanottajia ja kuusituntisen tapahtuman laskettuna kävijämääränä oli yli 50 henkeä….

Lue artikkeli →

Kohtaaminen terveydenhuollossa

Asperger-ihmisen kohtaaminen terveydenhuollossa

, , Comment Closed

              Autismin kirjolla olevilla ihmisillä esiintyy usein erityispiirteitä muun muassa vuorovaikutuksessa, epävarmuuden sietokyvyssä, aistimusten käsittelyssä sekä elimistön reagoinnissa lääkeaineisiin. Näiden erityispiirteiden huomioon ottaminen saattaa olla välttämätöntä hoidon esteettömyyden ja…

Lue artikkeli →

Aspergerit eivät ole psykopaatteja

, , Comment Closed

Olin arvuutellut jo pitkään mielessäni, milloin valtakunnan suurin sanomalehti kirjoittaisi jutun, jossa käsitellään Aspergerin syndroomaa. Hesarin sunnuntailiitteessä 10.2. ilmestyi lopulta laaja artikkeli, jossa AS oli ainakin näennäisesti keskeisessä asemassa. Jutun kapeaakin kapeampi näkökulma sai minut…

Lue artikkeli →

Fasilitointi ei sovellu puhevammaisen kommunikaatiomenetelmäksi

, , Comment Closed

Tutkimusten mukaan fasilitoidun kommunikaation avulla tuotetut viestit ovat pääsääntöisesti fasilitoijan tuottamia. Niin sanottua fasilitoitua kommunikaatiota esitellään julkisuudessa tasaisin väliajoin menetelmänä, jonka avulla puhumattomat autistit ja muut puhevammaiset pystyisivät ilmaisemaan itseään ja tuomaan esiin omia tarpeitaan. Kansainvälisen tiedeyhteisön keskuudessa…

Lue artikkeli →

Asperger ja työelämä

, , Comment Closed

Teksti ja kuva: Essi Blomberg Torbjörn Andersson tuuletti aspergereita koskevia käsityksiä työelämää käsittelevällä luennollaan. Ruotsalainen Asperger-asiantuntija Torbjörn Andersson kävi luentomatkalla Suomessa elokuun lopussa. Anderssonin oli kutsunut Suomeen hänen suomalainen kollegansa Heta Pukki Autspect Koulutuksesta. Andersson…

Lue artikkeli →

Albert Einstein, maailman tunnetuin aspergeri?

, , Comment Closed

Cambridgen yliopiston Autismitutkimuskeskuksen johtaja Simon Baron-Cohen sekä kehityspsykologi Erik H. Erikson ovat kiinnittäneet suuren yleisön huomiota siihen seikkaan, että erittäin monet Aspergerin syndrooman tunnuspiirteet täyttyivät Albert Einsteinin kohdalla. Koska syndroomaa ei tunnettu Einsteinin elinaikana, tutkijoiden…

Lue artikkeli →

Kirja-arvostelu: Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot

, , Comment Closed

Liisa Keltikangas–Järvinen on persoonallisuuden ja temperamentin tutkimukseen erikoistunut psykologian professori. Hänen vuonna 2010 ilmestynyt teoksensa Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot on kansantajuisesti laadittu katsaus sosiaalisuuteen liittyviin teorioihin ja tutkimustuloksiin. Kirja onnistuu olemaan yhtä aikaa sekä lukunautinto…

Lue artikkeli →